Pričela se je nova sezona krmljenja in veliko kmetov mora z letošnjim letom pripraviti drugačen program prehranjevanja pri svojih živalih. To je posledica lanskega toplega poletja, ki je vplivalo na vsebnost vlaknine v krmi in s tem na samo kakovost krme. V zadnjem času se vse več kmetov obrača k strokovnjakom s vprašanji, zakaj se pri njihovih kravah pojavljajo t.i. » bakrova očala«. Želijo vedeti razloge zakaj se to pojavlja, kot tudi ali dajejo baker svojim živalim v zadostnih količinah.

V kolikor imajo krave prenizko dnevno proizvodnjo, drisko ali svetlo, nepigmentirano dlako okoli oči, je to lahko prvi znak pomanjkanja bakra.

Pričela se je nova sezona krmljenja in veliko kmetov mora letos pripraviti drugačen program prehranjevanja pri svojih živalih. To je posledica lanskega toplega poletja, ki je vplivalo na vsebnost vlaknine v krmi in s tem na samo kakovost krme.

V zadnjem času se vse več kmetov obrača k strokovnjakom s vprašanji, zakaj se pri njihovih kravah pojavljajo t.i. » bakrova očala«. Želijo vedeti razloge zakaj se to pojavlja, kot tudi ali dajejo baker svojim živalim v zadostnih količinah.

Baker je esencialni mikroelement pri govedu, tako tudi pri kravah molznicah. Pomanjkanje bakra se kaže v slabših dnevnih prirastih pri živalih, driski, neplodnosti in slabi pigmentaciji dlake, ki se značilno najprej pokaže okoli oči, kjer je dlaka tanjša - t.i. »bakrova očala«.

Klinične preiskave ob pomanjkanju bakra pokažejo na anemijo (pomanjkanje hemoglobina v krvi), zmanjšano koncentracijo bakra v krvi in jetrih ter povečano nalaganje železa v jetrih.

V kolikor je količina mikroelementa molibdena v krmi za govedo v višjih koncentracija, se pojavi potreba po dodatku bakra v krmo. Literatura poroča o minimalnem razmerju elementov baker/molibden, ki je varno v razmerju od 2 – 4 (Underwood, 1976). Nizka koncentracija bakra v kombinaciji z visoko koncentracijo molibdena v travni silaži velikokrat zahteva dodatno količino bakra v mineralni mešanici. Visok nivo molibdena v vlakninasti krmi poveča tveganje za baker molibdenske sekvestrante, kar povzroči, da postane baker nedostopen za krave.

Poznavanje kakovosti vlaknine je zato najboljša izhodiščna točka za zagotavljanje prave količine in absorpcije bakra. Kmetom se priporoča analiza mineralov v krmi. Rezultati analiz mineralov v travni silaži iz leta 2018 kažejo na velike razlike v koncentraciji mikromineralov in posledično v koncentracijah bakra in molibdena.

Vprašanje, ki se poraja je ali je v travni silaži dovolj dostopnega bakra in pa tudi ali hitrejša rast vegetacije pomeni tudi spremembe dostopnosti bakra? Odvisno od vira bakra. Krave izkoristijo absorbirani baker le v 1-5 %, približno 60 % bakra iz travne silaže pa najdemo v neprebavljivih elementih rastline (Kincaid, 1983) in so neizkoristljivi. Načeloma torej vse spremembe, ki se zgodijo v sestavi vlaknine, rezultirajo v precejšnjih spremembah v sami učinkovitosti krme.

Obstaja več načinov dodajanje bakra v mineralno mešanico. Največkrat mineralne mešanice vsebujejo bakrov sulfat, ki je relativno cenejši vir bakra. Uporaba bakrovega sulfata je odvisna tudi od raztapljanja surovine v kravjem prebavnem traktu in od fiksiranja bakrovega iona na transporter in tvorbo liganda, da se bakrov ion absorbira skozi steno črevesja. Če se to ne zgodi  ali če nastane sekvestrant npr. preko molibdena, poteka izločanje bakra. Uporaba bakrovega sulfata kot vira bakra pomeni tudi tveganje, da se bakrov in žveplov ion ponovno vežeta na bakrovo sulfidno vez, zaradi česar postane baker prav tako nedostopen za kravo.

Velike količine bakrovega sulfata imajo negativen vpliv na bakterije v vampu krave. Temu se lahko izognemo z uporabo organskih virov bakra, kjer je molekula bakra kemično vezana na aminokislino. To znatno poveča možnost absorbcije in uporabe bakra pri kravah.

V podjetju Lek Veterina smo razvili mineralne krmne mešanice Kravimin®, ki najbolje oskrbijo kravo z vitamini in minerali in se prilagodijo osnovnemu obroku krav molznic.

Glavna značilnost Kravimin®ov je, da omogočajo postavitev pravilnega razmerja med kalcijem in fosforjem v obroku ne glede na letni čas. Z izbiro pravega Kravimin®a lahko pripravimo obrok za molznice, s katerim zagotovimo pravilno razmerje med Ca in P. Vsi Kravimin®i vsebujejo mikrominerale tudi v kelatni obliki, ki so bolje izkoristljivi in manj obremenjujejo okolje. Tako torej Kravimin®i poleg bakrovega sulfata vsebujejo tudi bakrov kelat-glicinat. V kombinaciji kelatov in sulfatov pa je tudi prednost Kravimin®ov, saj na ta način zagotovimo oskrbo živali tudi, če je posameznih anorganskih mineralov v določenem obdobju preveč in prihaja do antagonističnega delovanja oz. če jih je premalo, pa vedno kot dodatna oskrba vskočijo kelati.

Reference:

Underwood, E.J. 1976: Molybdenum in animal nutrition. Molybdenum in the environment W.R. Chappell and K.K Peterson, ed. Marcel Dekker, Inc., New York, NY

Kincaid, R.L, Blauwiekel, R.M. and Cronrath, J.D. 1986: Supplementation of Copper as Copper Sulfate or Copper Proteinate for Growing Calves Fed Forages Containing Molybdenum. Department of Animal Sciences Washington State University, J. Dairy Sci 69: 160-163

Kincaid, R.L., and Cronrath J.D. 1983: Amounts and distribution of minerals in Washington Forages. J. Dairy Sci. 66: 821

Delite s prijatelji na: