Povečanje konkurenčne prednosti na tujih trgih z digitalizacijo poslovanja v podjetju Lek Veterina

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:

  • a) Elektronsko izmenjavo med partnerji
  • b) Digitalizacijo nastopov na sejmih
  • c) Spletne strani za tuje trge
  • d) Spletne trgovine
  • e) Produktno-prodajne videe
  • f)  Krepitev kompetenc - usposabljanja

Naziv projekta prijavitelja Lek Veterina d.o.o. v sklopu omenjenega javnega razpisa 4.2 je »Povečanje konkurenčne prednosti na tujih trgih z digitalizacijo poslovanja v podjetju Lek Veterina d.o.o.«.

EU Evropski sklad za regionalni razvoj

Na podlagi analize tekočega stanja in priložnosti za izboljšave na področju digitalizacije poslovanja podjetja, smo vpeljali številne ukrepe in rešitve, ki podjetju omogočajo prehod na brezpapirno poslovanje, avtomatizacijo nekaterih procesov v povezavi s kupci, dobavitelji in partnerji ter optimizacijo dela. Vpeljali smo novo spletno rešitev B2B portal, ki kupcem in partnerjem omogoča pregled katalogov artiklov, pregled cen in stanja zaloge ter oddajo naročila.
Na področju nastopov na sejmih in digitalizacije nastopov na sejmih, smo naredili izboljšave in ukrepe ter rešitve, ki bodo podjetju omogočale konkurenčnejši nastop in prednosti na nastopih sejmih tako doma kot v tujini.

Spletno stran in spletno trgovino smo prenovili, tako da je sedaj bolj pregledna, ima odziven design, kar pomeni, da je lepo vidna tudi na mobilnih napravah in prevedli smo jo v dva tuja jezika in sicer angleški in hrvaški jezik. 
Pridobili 5 minutni predstavitveni film, ki ga bo podjetje uporabilo za svojo predstavitev na različnih medijih, kot so televizija, Facebook, spletna stran podjetja in kot predstavitveni film na sejmih doma kot tudi v tujini.
V sklopu področja Krepitve Kompetenc smo izvedli izobraževanja in delavnice na temo Industrije 4.0 in novodobnih rešitev, ki prihajajo v proizvodna podjetja. Izvedli smo 2 delavnice za predstavitev novih rešitev ter 1 izobraževanje na temo Industrije 4.0.

Delite s prijatelji na: