Meta – Razvoj alternativnih krmnih mešanic za živali z antibiotskim učinkom

Namen projekta »Meta – Razvoj alternativnih krmnih mešanic za živali z antibiotskim učinkom« je slediti globalnim in nacionalnim trendom reje živali, ter tako s pomočjo raziskav in razvoja poiskati boljše, cenejše, nove, trajnostno naravnane metode reje in prehrane živali, ki bodo zagotavljale učinkovito rejo živali ter tako bodo predstavljali varnost za človeka in za okolje.

META

Varnost živalskih proizvodov, ki jih ljudje kupujemo in jemo, je v veliki meri pogojena s samo tehnologijo, menedžmentom in prehrano rejnih živali, kar še posebej velja za njihovo antibiotično zdravljenje. V svetu kot tudi v Sloveniji je naraščajoč trend uživanja hrane in izdelkov, ki so bila proizvedena na okolju prijazen način, obenem pa zagotavlja varnost in zdravje za potrošnika. Uporaba zdravil pri reji živali s stališča potrošnika je vedno manj zaželena, vendar včasih žal neizogibna. Da bi sledili zastavljenim trendom je potrebno iskati nove pristope zdravljenja in učinkovanja ter vzdrževanja zdravstvene dobrobiti živali, obenem pa ugodno vplivali na zdravje ljudi.

V sklopu prijavljenega RRI projekta smo si zadali nalogo, da v podjetju še nadgradimo in razširimo proizvodno linijo za vodotopne ali tekoče izdelke tipa premiksov in dopolnilnih krmnih mešanic za domače rejne živali ter razvijemo nov sklop izdelkov z naravno aktivnimi sestavinami za izboljšanje in okrepitev zdravstvenega stanje rejnih živali. Rezultat projekta bo izdelek z dodanimi sestavinami naravnega izvora ali drugimi aktivnimi učinkovinami, ki bo spodbujal ješčnost in povečeval prirast, izboljšana bo konverzijo krme in zmanjšale se bodo ekonomske izgube reje. Pomembno delovanje bo izkazano na uravnavanju in vzpostavitvi ugodne črevesne mikrofloro in s tem spodbujati delovanje prebavil pri živalih. Zdravstveno stanje živali se bo pri uporabi teh izdelkov izboljšalo in kot rezultat uporabe alternativnih krmnih dodatkov se bo zmanjšala uporaba sintetičnih profilaktičnih sredstev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«. Ministrstvo po izvedenem Javnem razpisu »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij« upravičencu dodeljuje nepovratna sredstva za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije »Razvoj alternativnih krmnih mešanic za živali z antibiotskim učinkom (META)« v višini 69.119,33 EUR.

Delite s prijatelji na: