Prednosti organskega selena in njegova vključitev v prehrano živali

Prednosti organskega selena in njegova vključitev v prehrano živali />

23/07/2019

Zdravje, Zanimivo, Nasveti, Novice

Selen, eden izmed pomembnejših mikroelementov v prehrani živali, mora biti tako kot ostali esencialni mikroelementi del vsakdanje prehrane živali skozi vse leto. Ob pojavu simptomov njegovega pomanjkanja ga je potrebno dodajati v krmo živali in prenehati z dodajanjem, ko je težava odpravljena.

Selen je bistveni element 22 različnih proteinov v telesu, ki opravljajo v telesu številne pomembne funkcije. Ena izmed najpomembnejših funkcij je njegova vpletenost v imunski sistem. Pomembno je ohranjati pravilen nivo dodatka selena v krmo in na ta način zagotoviti, da se ponovno ne pojavijo simptomi njegovega pomanjkanja.  
Z zadostno količino selena v prehrani lahko imunski sistem živali deluje pravilno. Živali so tako manj dovzetne za številne patogene povzročitelje bolezni.
Prednost organskega selena je v tem, da je enak kot selen v naravnih krmnih materialih in zato ga živali lahko boljše izkoristijo. 

Kvasovke Saccharomyces cerevisiae absorbirajo selenove soli in tvorijo selenoaminokisline. Nekateri sevi kvasovk imajo sposobnost vključevanja od 2000 do 3000 ppmov selena. V nasprotju z višjimi rastlinami in tistimi rastlinami, ki imajo sposobnost akumulacije selena, so kvasovke sposobne pretvoriti več kot 90 % selena v selenometionin, ki se shranjuje v beljakovinah.

Pomanjkanje selena je povezano z različnimi bolezenskimi stanji tako pri živalih in ljudeh ter slabšo proizvodno in reproduktivno sposobnostjo domačih živali.
Selen je nepogrešljivi del v krmi proizvodnih živali in njegovo pomanjkanje, ki je velikokrat subklinično prikrito, lahko povzroča velike finančne izgube.
Najboljša oblika selena, ki jo lahko izkoristijo živali je tista, ki jo najdemo v nekaterih rastlinah, a kljub temu to ni dovolj za potrebe sodobne reje živali in je potrebno dodajanje selena v krmo živali.
Prava prednost selena v organski obliki je torej v tem, da selen v organski obliki živali lahko učinkovito izkoristijo in tako v celoti izkoristijo svoje genetske sposobnosti.

Mineralno vitaminske mešanice Kravimin® in selenometionin
Z vedno večjimi zahtevami po dobri proizvodnji je potrebno vse več pozornosti namenjati pravilni sestavi obroka krav molznic, plemenskih telic in govejih pitancev ter osnovni obrok dopolnjevati s primernimi mineralno vitaminskimi krmnimi mešanicami. Zelo pomembno je tudi, da vemo izvor surovin, ki so sestavina teh mešanic.
V asortimanu naših izdelkov imamo mineralno vitaminske mešanice Kravimin®, ki vsebujejo selen v obliki L- selenometionina, ki je najbolje izkoristljiv za živali. Izbirate lahko med Kravimin®i, ki so prilagojeni za različne potrebe živali in nekaterimi specialnimi dopolnilnimi krmnimi mešanicami Kravimin®, ki ciljano podpirajo reševanje izzivov v reji molznic. Rejci krav molznic se namreč v času reje spopadajo z različnimi izzivi in zapleti, ki lahko vplivajo na proizvodne parametre reje. Lahko gre za posamezne živali v reji ali celotno čredo, lahko pa za čisto tehnološki izziv, kako si najbolje poenostaviti vsakodnevno skrb za gospodarno prirejo. Za reševanje bolj ali manj zahtevnih izzivov smo tako pripravili specialne izdelke, ki spodbujajo reševanje posameznih situacij.
 

Delite s prijatelji na: