Stalosan F in diareje, mastitisi, pljučnice, vnetja popkov in druge bolezni se lahko sedaj poslovijo, saj:

 • deluje na številne mikroorganizme, ki povzročajo bolezni
 • izboljša klimatske pogoje v hlevih
 • zmanjšuje možnost okužbe na minimum

Z uporabo Stalosana F izboljšamo okoljske pogoje v hlevu. 

Stalosan F izjemno izboljša pogoje za življenje v hlevu s tem, da zmanjšuje koncentracijo škodljivih plinov amoniaka in vodikovega sulfida. Predvsem amonijak je v tesni povezavi s povečano obolevnostjo pri živalih, ki živijo v slabo zračenih hlevih - to se še posebno izkaže v zimskim mesecih, ko zapiramo okna in vrata zaradi vzdrževanja temperature. Obenem Stalosan F veže tudi vlago in uničuje bolezenske mikrobe v hlevu, ki povzročajo bolezni.

Škodljive posledice bolezni pri domačih živalih 

 • Zmanjšana ješčnost
 • Zmanjšana konverzija krme
 • Zmanjšana rast 
 • Povečani stroški za zdravljenje
 • Pogin živali

pH je ključni faktor

pH vrednost 4 uniči večino bolezenskih mikrobov. Izloček kože in sluznice dihal, ki se imenuje sebum, zagotavlja stalno pH vrednost kože in dihal okrog 4.5. Ta sebum zavira razvoj bakterij in zmanjšujejo verjetnost infekcij. 
Amonijak v hlevu ima visoko pH vrednost, ker se veže na kožo in sluznico dihal, pa zmanjšuje njihovo naravno obrambno sposobnost in povečuje možnost infekcij. Stalosan F nevtralizira amonijak in ustvari bolj zdrave pogoje v hlevu, s tem ko vzdržuje nižji pH kože in sluznic, kar podpira naravno odpornost živali. Stalosan F ima kisli pH, podoben pH- ju koži in sluznicam. Uporaba bazičnih proizvodov (npr. apno ali proizvodov, ki temeljijo na apnu) je zelo škodljiva za žival in se odsvetuje. Koža se zaradi suši in poka, vanjo pa vdirajo bakterije in povzročajo bolezni.

Vezava vlage v hlevu

Sposobnost vezave vode v hlevu je zelo pomembna, ko izbiramo med različnimi konkurenčnimi proizvodi. Čeravno so hlevska tla suha, ni nujno, da na njih ni bolezenskih bakterij. Pazimo, da ne dobimo lažnega občutka varnosti! Zato je potrebno za maksimalen učinek preprečevanja bolezni izbrati preparat, ki poleg tega, da suši, uničuje tudi bolezenske mikrobe v okolju, v katerem živali živijo (Stalosan F).

Pričevanja zadovoljnih rejcev

 • "Imel sem veliko somatskih celic in težave z mastitisi, mastitis se mi je prenašal iz enega boksa na drugega."
 •  “Ležalni boksi so bili mokri in lahko si slišal pljuskanje. Z uporabo Stalosana F teh težav več ni.”

Rejec  uporablja Stalosan F enkrat na teden da posuši ležišča, zagotavlja nizko pojavnost mastitisa in pomaga vzdrževat bolj zdrave parklje.

 • “Imel sem veliko težav s parklji in morali smo redno uporabljati kopeli za parklje. Tega nisem rad počel  in stalo je precej denarja” pravi Darren.
 • “Stalosan  sicer ne prepreči vseh težav s parklji, vendar pa dobro obvladuje situacijo in smo zelo zadovoljni”
 • “Zadovoljni smo tudi z uporabo pri teletih. Še posebej nekatera naša teleta so zelo veliko vredna, in če jim z uporabo Stalosana f zagotovimo bolj suho okolje in boljšo kvaliteto zraka, naredimo za njih veliko in se splača. Tudi nimamo več infekcij popka.”

Uporaba Stalosana F

Stalosan F je higienski posip za uporabo v vseh živalskih objektih. S svojim edinstvenim delovanjem nadzira število bakterij v hlevu, suši vlažna mesta in veže amoniak ter s tem zagotovi optimalne pogoje reje in bolj zdrave živali. Uporablja se v prisotnosti živali v količini samo 50 g/m2 1x tedensko. Ni škodljiv za ljudi, ne za živali in ni koroziven do opreme.
     
En izmed poskusov s Stalosanom F v govejem hlevu:

pred poskusom

po poskusu

izboljšanje

diareje telet

15

10

+33%

pljučnice telet

20

17

+15%

subklinični mastitis

20

10

+50%

klinični mastitis

20

10

+50%

število somatskih celic

472 000

307 000

-35%

Delite s prijatelji na: