Uspešna reja brez antibiotika z eteričnimi olji - HerbaSalm

HerbaSalm   HerbaSalm Forte

Protimikrobno in sinergistično delovanje izbranih eteričnih olj izdelka HerbaSalm® in HerbaSalm® Forte

Uvod
S prepovedjo uporabe antibiotikov v prehrani živali, ki je v Evropski uniji začela veljati od leta 2006, in vedno večjo osveščenostjo potrošnikov, da obstaja možnost oblikovanja antibiotične rezistence pri živalih in perutnini se je pojavila potreba po iskanju naravnih, varnih prehranskih aditivov kot alternativa antibiotikom in rastnim promotorjem (antibiotic growth promotors - AGPs), s katerimi bi dosegali primerljive proizvodne rezultate. Prepoved uporabe antibiotikov v prehrani živali zahteva odpiranje novih možnosti pri odkrivanju metod za stabilizacijo funkcionalnega delovanja črevesja in ohranjanju zdravja živali z naravnimi krmnimi dodatki. Ena izmed teh alternativ so eterična olja, ki so naravni sekundarni metaboliti pridobljeni iz rastlin.
V splošnem prepričanju so antibiotiki in drugi t.i. promotorji rasti (»growth promotors«) uporabljeni pri reji živali veljali kot sestavine, ki povečujejo vzdržljivost in rast živali, s katerimi se lahko velikokrat preseže normalen razvoj živali. Primarno delovanje uporabljenih antibiotikov in drugih promotorjev rasti je temeljilo na redukciji črevesnega mikrobnega pritiska. Z inhibiranjem razvoja slabe črevesne mikroflore se je povečala absorpcija potrebnih hranilnih učinkovin, ki so vzdrževale normalno rast in razvoj živali v reji. Povečana je bila sekrecija prebavnih encimov, povečala se je resorbtivna površina črevesnih resic in upočasnila se je pasaža hrane skozi prebavila. Uporaba antibiotikov in promotorjev rasti je povečevala uspešnost reje in zagotovila visoko produktivnost proizvodnje. Pri reji živali pa je bil na prvem mestu velikokrat ekonomski interes, kar je privedlo do povečane uporabe antibiotikov. Velikokrat se je v reji živali posluževalo principa preventivnega zdravljenja z nizkimi, subterapevtskimi odmerki antibiotika pri vseh živali v reji, čeprav je zbolela le ena posamezna žival. Domneva se, da je takšna prekomerna uporaba antibiotikov, tako pri zdravljenju ljudi kot tudi pri živalih, znatno prispevala k povečevanju števila rezistentnih mikroorganizmov (bakterij, plesni in kvasovk). Odpornost bakterij proti antibiotikom se razvije v samem črevesju živali in se razvijejo v tako imenovane »superbakterije«. Odporne bakterije se iz vzrejenih živali razširijo v okolico po zraku, po vodi, na potrošnika s prehranjevanjem z mesom in mesnimi izdelki, z izločki živali in gnojem pa pridejo v zemljo in podtalno vodo. Takšne »superbakterije« lahko povzročijo resne infekcije, okužbe, ki ogrožajo življenje živali in ljudi, katere je težko zdraviti z antibiotiki, saj je njihova učinkovitost zelo limitirana. 
V iskanju novih alternativ za zamenjavo v Evropski Uniji prepovedanih antibiotikov in zaradi splošne osveščenosti potrošnikov v globalnem merilu so ponovno oživeli interesi za uporabo naravnih rastlinskih učinkovin kot naravnih krmnih dodatkov za prehrano v reji živali. Le z uporabo alternativnih izdelkov v prehrani živali in zadovoljitvijo želja potrošnikov ter sledenjem svetovnim trendom bomo lahko v živalski proizvodnji zagotovili visoko produktivnost, zdrave živali in kakovostne živalske proizvode, ki bodo stabilni in primerni za nadaljnjo predelavo. 

Uporaba eteričnih olj v prehrani živali
Iskanje alternativnih strategij v krmljenju živali se usmerja k dodajanju naravnih surovin, ki izkazujejo antimikrobno delovanje. Možni so številni alternativni pristopi, katerih skupno delovanje pa je potrebno oceniti na podlagi učinkovitosti na gastrointestinalno mikrofloro, kot tudi na jamstvo varnosti za potrošnika in vpliv na okolje. Ena izmed alternativ za uporabo v reji perutnine so eterična olja. Eterična olja (EO) so katerakoli skupina hlapnih olj pridobljenih iz rastlin, ki vsebujejo vonj (aromatske sestavine) in druge karakteristične lastnosti rastlin ter se v glavnem uporabljajo v proizvodnji parfumov, arom in zdravil. Eterična olja so aromatične oljne tekočine pridobljene iz delov rastlin kot so cvetovi, popki, semena, listi, vejice, lubje, les, plodovi in korenine. Pridobljena so lahko z različnimi laboratorijskimi metodami, med katerimi sta najpogostejši metodi v komercialni proizvodnji parna destilacija in ekstrakcija s topili. 
Rastline vsebujejo v večini eno ali nekaj dominantnih aktivnih molekul (sekundarnih metabolitov), ki so odgovorne za specifične učinke. Bioaktivne rastlinske snovi so sekundarni metaboliti, ki jih proizvajajo rastline in izzovejo farmakološke ali toksične učinke pri živalih. To niso le stimulatorji ješčosti in prebave, ampak lahko z vplivom na številne druge fiziološke procese zagotavljajo splošno dobro počutje in zdravje živali, kar ugodno vpliva na njihovo produktivnost. Eterična olja, kakor imenujemo ekstrakte hlapnih olj močnega vonja in okusa, so zelo potentne spojine, ki jih zaradi svojega intenzivnega delovanja uporabljamo v zelo majhnih količinah. Eterična olja se v naravi pojavljajo kot kompleksna mešanica učinkovin in ne kot ena sama učinkovina, zato je praktično skoraj nemogoče, da bi mikroorganizmi razvili odpornost na njih. Načini delovanja eteričnih olj so dandanes zelo raziskani, saj delujejo kot mešanica aktivnih učinkovin pri čemer učinkovine med seboj delujejo sinergistično, kar pa pomeni, da se njihovi učinki seštevajo. Tako velja, da ena sama izolirana aktivna komponenta eteričnega olja ne more imeti enakega učinka, kakor ga ima eterično olje. 
Rastlinski ekstrakti vsebujejo številne različne molekule, ki bistveno vplivajo na presnovne in fiziološke funkcije živali. V tem pogledu rastlinski ekstrakti delujejo kot stimulatorji ješčnosti in prebave, vplivajo na številne fiziološke procese, imajo protimikrobno, protivnetno, antioksidativno delovanje in tako zagotavljajo splošno dobro počutje, krepijo imunski odziv živali in izboljšujejo zdravje živali. Protimikrobno delovanje je lahko bakteriostatično (zavirajo rast bakterij) in/ali baktericidno (uničujejo bakterije), kar pa je odvisno od doziranja. 
Rastlinski ekstrakti so stimulatorji ješčosti in prebave
Pri dodajanju rastlinskih ekstraktov v krmo, z namenom spodbujanja ješčosti, moramo poznati preference posameznih živalskih vrst, saj imajo le-te okus nekaterih rastlin raje kot drugih.
Protimikrobno delovanje rastlinskih ekstraktov
Eden glavnih pomenov dodatkov z eteričnimi olji, ki imajo vlogo stimulatorjev rasti, je njihov vplivo ugodno delovanje na ekosistem črevesja z inhibitornim delovanjem na patogene mikroorganizme. Zaradi boljšega zdravstvenega stanja prebavil so živali manj izpostavljene mikrobiološkim toksinom. Posledično ti dodatki pomagajo živali pri odpornosti v stresnih situacijah ter povečujejo razpoložljivost esencialnih snovi za absorpcijo in tako izboljšajo prirast živali. Številni sekundarni metaboliti, ki jih tvorijo rastline, služijo kot obrambni mehanizem proti fiziološkim in okoljskim stresom, plenilcem in patogenim bakterijam. Široko protimikrobno delovanje nekaterih rastlinskih ekstraktov proti Gram- in Gram+ bakterijam je bilo dokazano v številnih in vitro poskusih. Iz rezultatov je razvidno, da lahko imajo rastlinski ekstrakti specifično anti-mikrobno aktivnost proti določenim bakterijam.
Delovanje rastlinskih ekstraktov v in vitro pogojih odvisna tudi od topila, s katerim so pripravljeni. V dejanskih (in vivo) pogojih je natančno protimikrobno delovanje težko ovrednotiti. Mikrobna združba v prebavilih zelo kompleksna in uravnotežena, zelišča in njihovi ekstrakti pa se pomešajo tudi z ostalimi hranili.
Eterična olja nekaterih rastlin pa ne kažejo le protimikrobnega delovanja temveč učinkujejo tudi protivnetno. 
Antioksidativno delovanje
Aktivne komponente rastlinskih ekstraktov preprečujejo lipidno peroksidacijo z lovljenjem prostih radikalov in stimulirajo aktivnosti encimov kot so superoksid dismutasa, katalaza, glutation preoksidaza in glutation transferaza. Antioksidacijski potencial je močan pri uporabi zelišč bogatih s fenoli.
Krepitev in spodbujanje delovanja imunskega sistema
Imunski sistem podpirajo vse rastline in njihovi ekstrakti, ki so bogati s flavonoidi, vitaminom C in karotenoidi. Omenjene rastline lahko izboljšajo aktivnost limfocitov, makrofagov in NK celic (celice ubijalke), povečajo fagocitozo ali sprožijo sintezo interferonov.

Uporaba izdelkov Herbasalm® pri perutnini
Kako nadomestiti prehranske antibiotike je vprašanje, na katerega odgovor iščejo številni rejci perutnine. Študije z dodatkom mešanice eteričnih olj kažejo obetavne rezultate, kjer se spremlja prirast, zauživanje krme in konverzijo pri pitovnih piščancih. Eterična olja značilno izboljšajo konverzijo krme in povečajo izkoristljivost hranil zaradi sprememb v ekosistemu prebavil.
HerbaSalm® je tekoča dopolnilna krmna mešanica za živali z naravnimi rastlinskimi ekstrakti. Izbrana eterična olja pomagajo pri krepitvi delovanja imunskega sistema, izboljšajo delovanje prebavil in prebavnih procesov, stimulirajo ješčnost in zauživanje vode ter izboljšujejo proizvodne parametre. Naravni rastlinski ekstrakti in eterična olja v HerbaSalm®u delujejo antibiotično in v edinstveni kombinaciji z vitaminom E spodbujajo zdrave fiziološke procese v telesu, stimulirajo ješčnost ter izboljšujejo zdravstvene ter proizvodne parametre. 
Piščanci krmljeni z dodatkom izdelka HerbaSalm® so dosegali značilno večjo telesno maso, v primerjavi s piščanci v kontrolni skupini. Konverzija krme v testni skupini se je izboljšala za 2 %, smrtnost pa se je zmanjšala za 20 %. Z dodajanjem izdelka HerbaSalm® smo izboljšali proizvodne rezultate reje in  dokazano zmanjšali obseg antibiotičnega zdravljenja pri testni skupini živali. 

Zaključek
Trendi reje živali se usmerjajo v iskanje konceptov proizvodnje, v katerih se poveča produktivnost, izboljša zdravje živali in zagotovi kakovostne živalske proizvode, ki so stabilni in primerni za nadaljnjo predelavo. Rastlinski ekstrakti niso samo stimulatorji ješčosti in prebave, ampak vplivajo še na druge fiziološke procese ter zagotavljajo splošno dobro počutje in zdravje živali. Rezultati našega testiranja izdelka HerbaSalm® dajejo spodbudne temelje k trajnostno naravnani reji živali, ki je ekonomično sprejemljiva, hkrati pa izboljšuje vse proizvodne parametre. Zdravstveno stanje živali je izboljšano ter mikrobiotski pritisk na živali se občutno zmanjša. S tem zagotovimo tudi varnost izdelkov za potrošnika.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Delite s prijatelji na: