Z uporabo Stalosana F lahko zmanjšamo potrebo po antibiotikih

Za Stalosan F je že zelo dolgo znano, da je odličen proizvod, ob uporabi katerega so predvsem na prašičjih farmah močno zmanjšali uporabo antibiotikov in obenem zmanjšali smrtnost. V kontroliranih poskusih so dokazali manjšo porabo antibiotikov, npr. jasno so do teh dokazov prišli v podjetju  QAF Meat Industries, v Avstraliji, v letu 2007.  Poizkus so izvajali na dveh skupinah prašičev  v obdobju 26 dni, dokler jih niso odstavili. Posebej so bili pozorni na število poginulih prašičev in potrebo po zdravljenju z antibiotiki. Rezultati poizkusa so prikazani v spodnji tabeli.

 

Kontrola (2045 živorojenih)

Stalosan F (2034 živorojenih)

Prirast

0.215

0.225

Smrtnost

238

172

Št. zdravljenih  z antibiotikom (Trisoprim-480)

622

375

Na podoben način so v enakih poizkusih na Danskem in v Veliki Britaniji dokazali zmanjšano porabo antibiotikov – v nekaterih primerih tudi za 75%. 

Ostali poskusi s Stalosanom F, narejeni v sodelovanju z različnimi rejci prašičev in pridruženimi klavnicami na Danskem, so pokazali izrazit padec kontaminacije s salmonelo. Stalosan F so uporabljali redno, v obdobju povprečno 3 mesecev.  

Univerza v Minnesoti je objavila znanstveni članek, v katerem so dokazali 99% zmanjšanje bakterije Lawsonia, potem ko so uporabili Stalosan F. Ta študija podpira večletne izkušnje danskih rejcev, ki Stalosan F uporabljajo z nadziranje števila bakterij v hlevih. 

Stalosan F deluje tudi proti bakterijam, ki so odporne na antibiotike in tako kaže enake učinke proti bakteriji Staphylococcus aureus in MRSA (odporen sev  Staphylococcus aureus) ali proti antibiotiku odpornemu oz. neodpornemu sevu E. coli ali salmonele.

Zgoraj navedene izkušnje iz prakse v kombinaciji z rezultati laboratorijskih testiranj Stalosana F pokažejo jasno sliko, da lahko z redno uporabo proizvoda močno zmanjšamo porabo antibiotikov, pa četudi imamo opravka s proti antibiotikom odpornimi sevi.

Delite s prijatelji na: