Zoonoze />

Zoonoze so nalezljive bolezni in okužbe, ki se neposredno ali posredno prenašajo med živalmi in ljudmi

Zoonoze vedno potrebujejo živalskega gostitelja in t. i. rezervoar, da okužijo človeka. Povzročitelji bolezni so bakterije, virusi, glive in zajedalci, ki v človeško telo pridejo na najrazličnejše načine: z vdihovanjem, z zaužitjem, s pikom (preko kože) … 

 V Sloveniji je pogosta zoonoza na primer klopni meningoencefalitis (meningitis). Pri njem so t. i. rezervoarji mali sesalci, miši, voluharji, srnjad in jelenjad. Neposredno od miši ali srnjadi se z meningitisom ne moremo okužiti. V cikel prenosa mora vstopiti vektor – to je klop kot prenašalec, ki se je hranil na, denimo, sesalcu in se potem prisesal na nas ter morda na nas prenesel virus meningitisa. 

Primeri zoonoz:

  • virusne zoonoze (virus hepatitisa A, virus gripe, koronavirus, steklina, kalicivirus, … ),
  • bakterijske zoonoze (listerioza, salmoneloza, bruceloza, borelioza, kampilobakterioza, botulizem, leptospiroza, psitakoza, tuberkuloza, jersinioza, … ),
  • parazitske zoonoze (ehinokokoza, trihineloza, anisakiaza, kriptospiridioza, cistiserkoza, toksoplazmoza, … ).

Poti, kjer se živali in ljudje križajo, omogočajo prenos bolezni. Zato je potrebno vzdrževanje prakse dobre higiene in biovarnosti ter s tem omejiti prenos zoonoz. Čiščenje in razkuževanje površin sta ena od osnovnih in najmočnejših orožij proti nevarnim mikrobom.

V Lek Veterini vam ponujamo spekter sredstev za zaščito pred mikrobi.

Med njimi sta dva produkta, ki sta učinkovita proti širokemu spektru mikroorganizmov.

1. DioksiLEK® je visoko učinkovito razkužilo za širok spekter uporabe v obliki dvokomponentnega sistema za hitro in enostavno pripravo raztopine klorovega dioksida na mestu uporabe. 

Učinkuje proti virusom, bakterijam, glivam in algam.

Uporabljamo ga za razkuževanje pitne vode ljudi in živali, razkuževanje površin, opreme in pripomočkov.

Najdete ga lahko v naši trgovini: DioksiLEK 250g| Lek Veterina (lek-veterina.si)

2. Stalosan F® s svojim delovanjem nadzoruje število bolezenskih in škodljivih mikroorganizmov v prostorih z živalmi (bakterije, virusi, glive, ličinke muh, zajedalci). 

Stalosan F med drugim učinkuje tudi na mikroorganizme, ki povzročajo drisko, kokcidiozo, vnetje sklepov, poškodbe parkljev in kopit, povečano število somatskih celic, ognojke, bolezni dihal idr.

Najdete ga lahko v naši trgovini: Stalosan F | Lek Veterina (lek-veterina.si)

Viri:

1.  NLZOH: Zoonoze, 2021, https://www.nlzoh.si/objave/zoonoze/ 

2. Spremljanje zoonoz in povzročiteljev zoonoz, 2022, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:f83004

Ponudbo različnih sredstev za obrambo pred boleznimi lahko najdete na naši spletni strani:

https://www.lek-veterina.si/biocidi-in-ostali-izdelki

Lek veterina,

Predani zdravju živali

Delite s prijatelji na: