Govedo

S pravilnim krmljenjem in sočasno uporabo naših mineralno-vitaminskih dodatkov boste izboljšali oskrbo živali in dosegli dobre uspehe.
Naši mineralno-vitaminski dodatki vam bodo pomagali k:

 • boljši mlečni vztrajnosti in večji mlečnosti krav,
 • boljši plodnosti krav,
 • ugodni vsebnosti maščob in beljakovin v mleku
 • manjšemu številu somatskih celic v mleku,
 • dobremu prirastu in konverziji,
 • dobri mesnatosti.

Z redno uporabo naših mineralno-vitaminskih dodatkov boste poleg boljših proizvodnih dosežkov zmanjšali možnost pojava prebavnih bolezni, bolezni zaradi pomanjkanja vitaminov in mineralov ter presnovnih motenj.

Kravimini®

Naši Kravimini® so izdelani s pomočjo najboljših slovenskih strokovnjakov na področju prehrane govedi. Vsebnost sestavin (mikroelementov, makroelementov in vitaminov) v njih je skrbno izračunana in temelji na številnih analizah krme, dobrem poznavanju slovenskih rejskih razmer ter zadnjih spoznanjih stroke.

Govedorejcem lahko izdelamo tudi najprimernejši premiks za različne kategorije in potrebe živali.

Od prehrane živali je odvisno, kako gospodarna bo prireja.

S pravilnim vodenjem reprodukcije in prehrane z ustrezno izbranimi mineralno-vitaminskimi dodatki ali premiksi boste izboljšali dohodek iz proizvodnje mleka in mesa v reji:

 • plemenskih telic,
 • krav molznic,
 • krav dojilj ali rejnic,
 • krav mesnih pasem in
 • pitancev.

Naši strokovnjaki vam bodo pomagali pri pravilnem vodenju prehrane živali. Pokličite in dogovorili se bomo za obisk vaše kmetije.

Mineralno-vitaminski dodatki za govedo

Paleta Kraviminov®:

 • Novo: Kravimin repro, Kravimin SCC, Kravimin park in Kravimin milk Novo!
 • Posebni dodatki za stresna in ključna obdobja
 • Široka paleta Kraviminov z različnimi razmerji med Ca in P
 • Kravimin® 6 za pripravo popolne krmne mešanice in Kravimin pit za goveje pitance
 • Ostali dodatki za govedo: NutriSel, Vitaredin®

Novi izdelki:

Ime izdelka Pakiranja Oblika izdelka Namen in uporaba
Kravimin® repro 5 kg in 20 kg Dopolnilna krmna mešanica Dopolnilna krmna mešanica za izboljšanje plodnostnih rezultatov krav molznic
Kravimin® SCC 5 kg in 20 kg Dopolnilna krmna mešanica Dopolnilna krmna mešanica za znižanje somatskih celic in izboljšanje kakovosti mleka
Kravimin® Acistop 20 kg Dopolnilna krmna mešanica Dopolnilna krmna mešanica za vzdrževanje pH vampa in zmanjšanje tveganja za acidozo

Posebni dodatki za stresna in ključna obdobja

Ime izdelka

Pakiranja

Oblika izdelka

Namen in uporaba

Kravimin® pro

20 kg

Dopolnilna krmna mešanica

Mineralno-vitaminska mešanica za krave v obdobju pred telitvijo in po njej

Široka paleta Kraviminov z različnimi razmerji med Ca in P

Ime izdelka

Pakiranja

Razmerje Ca:P

Oblika izdelka

Namen in uporaba

 

 

Ca

P

 

 

Biofos®

2 kg
25 kg

1

1:4

rudninska krmna mešanica

Biofos je namenjen zvečanju plodnosti krav in plemenskih telic.

Kravimin®2

2 kg
25 kg

Ne vsebuje

Ne vsebuje

rudninska krmna mešanica

Za krave molznice, presušene krave in plemenske telice k osnovnemu obroku, ki vsebuje dovolj Ca in P v ustreznem razmerju.
Kravimin® 2 je namenjen kravam molznicam, ki jih krmimo s travo (paša, prilast), senom ali travno silažo, pridelano na zmerno gnojenih površinah ter presušenim kravam in telicam na koncu brejosti.

Kravimin®3

2 kg
25 kg

2

1

rudninska krmna mešanica

Za krave molznice in plemenske telice k osnovnemu obroku iz koruzne silaže ali kombinacije koruzne s travne silaže.

Kravimin®4

2 kg
25 kg

Vsebuje samo Ca

 

rudninska krmna mešanica

Za krave molznice in plemenske telice k obroku s presežkom fosforja. Kravimin® 4 je namenjen kravam molznicam, ki jih krmimo s krmo, ki jo pridelujemo na intenzivno gnojenih travnikih in pašnikih ali s krmo, ki raste na zakisanih površinah (nizek pH). Namenjena je tudi kravam molznicam, ki jim krmimo veliko otrobov ali krmilne moke, ker tak obrok tudi vsebuje veliko fosforja.

Kravimin®5

2 kg
25 kg

 

Vsebuje samo P

rudninska krmna mešanica

Za krave molznice in plemenske telice v hlevih z manjšo povprečno mlečnostjo (pod 4500 kg v laktaciji), krave dojilje in rejnice ter za krave vključene v ekološko pridelavo mleka. Tudi pri kravah z manjšo povprečno mlečnostjo se zaradi neustrezne oskrbe z vitamini in minerali srečujemo s težavami v plodnosti in boleznimi, ki so posledica napačne prehrane. Z dodajanjem Kravimina® 5 dosežemo ustrezen razvoj vseh funkcionalnih organov v obdobju vzreje plemenskih telic, pri kravah pa dobro mlečno vztrajnost, ugodno sestavo mleka, dobro plodnost in manj zdravstvenih težav v čredi.

Na voljo sta tudi Kravimin 2B in Kravimin 3B z dodanim biotinom za izboljšanje kvalitete parkljev. Za več informacij se obrnite na naše zastopnike.

Kravimin® 6 za pripravo popolne krmne mešanice in Kravimin pit za goveje pitance

Ime izdelka

Pakiranja

Oblika izdelka

Namen in uporaba

Kravimin® 6

5 kg

25 kg

rudninska krmna mešanica

Za pripravo popolne krmne mešanice za mleko. Zdaj vsebuje cink, baker in mangan tudi v kelatni obliki!
Kravam, ki dajejo na dan več mleka, kot dobijo hranljivih snovi in energije iz dopolnjenega osnovnega obroka, dodajamo v obrok sestavljeno krmno mešanico (koncentrat) za mleko. Osnovne surovine za pripravo krmne mešanice (koruza, žita, oljne tropine) ne vsebujejo dovolj potrebnih rudninskih snovi in vitaminov, zato sestavljenemu krmilu primešamo posebej za to pripravljeno mineralno-vitaminsko mešanico Kravimin® 6.

Kravimin® pit

25 kg

rudninska krmna mešanica

Kravimin® pit je namenjen govejim pitancem. Rudninske snovi in vitamini iz Kravimina® pit zagotavljajo optimalno presnovo (velik prirast in dobre klavne lastnosti).

Premiksi za govedo

 Tabela premiksov za govedo