Neporex SG (5 kg)

  • Neporex SG (5 kg)
Razpoložljivost:
Na zalogi
Šifra:
700 181
Proizvajalec:
Novartis
149.84
Brez DDV: 122.82€
Še ni ocenjeno Napišite mnenje

BIOCIDNI PROIZVOD.

BIOCIDE UPORABLJAJTE VARNO! PRED UPORABO VEDNO PREBERITE OZNAKO IN INFORMACIJE O PROIZVODU.

Izdelek za zatiranje muh! Ni za prehrano živali!

Muhe se pojavljajo predvsem v poletnem času in so v večjem številu huda nadloga za ljudi in živali. Muhe je dobro zatirati, saj so prenašalke številnih bolezni, povzročajo gospodarsko škodo in širijo umazanijo. Zaradi vznemirjanja in pikanja živali povzročajo občutno zmanjšanje prireje mleka tudi do 20 %.

Razvojni krog muh poteka od jajčeca preko ličinke do odrasle muhe. Razvojni krog poteka zelo hitro, saj v nekaj tednih samica lahko izleže 250.000 novih ličink.

Muhe je mogoče dokaj uspešno obvladati. Prvi ukrep je temeljito in redno čišenje gnojišč, ostankov krme in redno čiščenje prostorov, kje se nabirajo predvsem organske snovi (skladišče krme, mlekarne… ).
V primeru, da se kljub temu muhe še pojavljajo, je potrebno uporabiti različna kemična sredstva za njihovo zatiranje. Najuspešnejše je zgodnje zatiranje, še pred sezono t.j. aprila, takrat je število muh oz. ličink manjše in je zatiranje dosti lažje in uspešnejše.

Muhe zatiramo s kombinacijo izdelka proti ličinkam (larvicid) in proti odraslim muham (adulticid).

Kdaj sredstva nanašamo v sezoni?

Meseci              april    maj    junij    julij    avgust

Neporex             xx                  x                    x
Agita 10 WG                  x                   x

Neporex SG  je učinkovit larvicid, ki preprečuje razvoj muh iz mušjih ličink. Mušje ličinke so 10-12 mm veliki, beli črvi v gnoju. Ker predstavljajo stadiji jajčeca, ličinke in bube kar 80% mušje populacije, je pomembno čimprej prekiniti njihov razvojni krog že v fazi ličinke in s tem preprečiti razvoj novih in odraslih muh. Larvicid Neporex uporabimo prvič že v začetku aprila (v razmiku 14 dni). Zatiranje ličink je temelj vsakega učinkovitega obvladovanja muh, zato ga moramo uporabljati redno vsako leto v kombinaciji z adulticidom

Navodilo za uporabo: Neporex SG posipamo ali pa ga nanesemo raztopljenega v vodi le na mesta, kjer se muhe razmnožujejo – vzdolž zidov, stebrov, napajalnikov, pod pregradami...

Če ga uporabimo v obliki raztopine, raztopimo 500 g zrnc  v 20 l vode, kar zadošča za 20m2 površine. Deluje 6 - 12 tednov.  Ne učinkuje na odrasle muhe!

Biocid uporabljate varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.

Posreduj

Napišite mnenje