Politika kakovosti in varnosti

Nagovor direktorja

Družbo Lek Veterina d.o.o. razvijamo kot vodilnega proizvajalca tekočih, vodotopnih in praškastih premiksov, posebnih komplementarnih krmil in posebnih dietetičnih komplementarnih krmil v Sloveniji in bližnjih državah Jugovzhodne Evrope. Družba je del globalne krmne in prehranske verige, osredotočenost na zagotavljanje varnih in kakovostnih izdelkov je izraz naše odgovornosti do končnih potrošnikov živil živalskega porekla.

Učinkovitost, kakovost in varnost naših proizvodov so zaveza vsem zainteresiranim stranem. obvladujemo zahteve zainteresiranih strani, izpolnjujemo regulatorne zahteve za izdelke, opredeljena so tveganja in priložnosti, ki bi lahko vplivala na skladnost izdelkov. Dosledno skrbimo za zagotavljanje inzdelkov, ki izpolnjujejo zahteve kupca in veljavne regulatorne zahteve. Varni in kvalitetni izdelki, ki optimalno zadovoljijo prehranske potrebe živali po vitaminih in mineralih v kombinaciji z ostalimi dovoljenimi krmnimi dodatki, rezultirajo v varnih in kvalitetnih živilih živalskega porekla.

opredeljena so zunanja in notranja tveganja, ki so relevantna za poslovanje in strateško usmeritev družbe in ki bi lahko ogrozila doseganje planiranih rezultatov. Z upoštevanjem teh tveganj so določeni cilji varnosti in kakovosti krme. Opredeljene so potrebne aktivnosti za preprečevanje goljufij in potvorb krme.

Naše proizvode nenehno izboljšujemo, vanje vključujemo nova spoznanja o prehranskih zahtevah živali, upoštevamo zakonodajno skladne zahteve kupcev in sledimo svetovnim trendom. Sistem vodenja varnosti in kakovosti krme nenehno izboljšujemo in dograjujemo.

Skrbimo za zadovoljstvo kupcev. Skrbimo za rast osebne kakovosti in s tem prispevamo k boljšim rezultatom družbe.

Kupci, dobavitelji in ostale zainteresirane strani so naši partnerji, s katerimi iščemo in uresničujemo skupne interese.  

Branko Kamenšek, spec.

direktor

Kakovost in varnost

V Lek Veterini je kvaliteta procesov in kontrole izpeljana iz veljavnih standardov v farmacevtski industriji, kateri v mnogih pogledih prekašajo sisteme kvalitete in standarde v branži proizvodnje krmil.

KVALITETA • Z vsakim korakom v proizvodnji sledimo dobri proizvodni praksi (GMP), priporočilom standardov ISO 9001 in ISO 14001, vpeljana sta tudi standard iz varnosti hrane (HACCP) in standard FAMI QS, sistem, ki zagotavlja varne premikse in krmne mešanice in je oblikovan tako, da zagotavlja varnost skozi celotno prehransko verigo. Vse zahteve so zapisane v naših Pravilih kakovosti.  Skladnost z zakonodajnimi zahtevami in zahtevami po kakovosti so pod stalnim nadzorom domačih in tujih inšpektorjev.

Kvaliteta, znanje in integriteta so naše ključne vrednote, katere zagotavljajo uspešno sodelovanje z našimi poslovnimi partnerji. Verjamemo v moč znanja in moderne tehnologije. Sledimo trendom in znanstvenim spoznanjem v prehrani živali. razvijamo nove proizvode in dopolnjujemo paleto proizvodov. Sledimo tako domači kakor tuji zakonodaji iz držav, na katerih poslujemo.