Politika kakovosti in varnosti

Nagovor direktorja

Družbo Lek Veterina d.o.o. razvijamo kot vodilnega proizvajalca premiksov in dopolnilnih krmnih mešanic v Sloveniji in bližnjih državah Jugovzhodne Evrope.

Učinkovitost, kakovost in varnost naših proizvodov so zaveza kupcem – rejcem živali. Stalna skrb za optimalno zadovoljevanje prehranskih potreb živali po vitaminih in mineralih v kombinaciji z ostalimi dovoljenimi krmnimi dodatki se izkazuje v kvalitetnih živilih živalskega porekla in skrbi za končne potrošnike t.j. vse nas, ki ta živila uživamo.

Naše proizvode nenehno izboljšujemo, vanje vključujemo nova spoznanja o prehranskih zahtevah živali, upoštevamo zakonodajno skladne zahteve kupcev.

Skrbimo za zadovoljstvo kupcev. Skrbimo za rast osebne kakovosti in s tem prispevamo k boljšim rezultatom družbe.

Kupci in dobavitelji so naši partnerji, s katerimi iščemo in uresničujemo skupne interese.  

Branko Kamenšek, spec.

direktor

Kakovost in varnost

V Lek Veterini je kvaliteta procesov in kontrole izpeljana iz veljavnih standardov v farmacevtski industriji, kateri v mnogih pogledih prekašajo sisteme kvalitete in standarde v branži proizvodnje krmil.

KVALITETA • Z vsakim korakom v proizvodnji sledimo dobri proizvodni praksi (GMP), priporočilom standardov ISO 9001 in ISO 14001, vpeljana sta tudi standard iz varnosti hrane (HACCP) in standard FAMI QS, sistem, ki zagotavlja varne premikse in krmne mešanice in je oblikovan tako, da zagotavlja varnost skozi celotno prehransko verigo. Vse zahteve so zapisane v naših Pravilih kakovosti.  Skladnost z zakonodajnimi zahtevami in zahtevami po kakovosti so pod stalnim nadzorom domačih in tujih inšpektorjev.

Kvaliteta, znanje in integriteta so naše ključne vrednote, katere zagotavljajo uspešno sodelovanje z našimi poslovnimi partnerji. Verjamemo v moč znanja in moderne tehnologije. Sledimo trendom in znanstvenim spoznanjem v prehrani živali. razvijamo nove proizvode in dopolnjujemo paleto proizvodov. Sledimo tako domači kakor tuji zakonodaji iz držav, na katerih poslujemo.