Istraživanje i razvoj

Lek Veterina kontinuirano razvija nove i uzbudljive tržišne proizvode koji u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve i očekivanja kupaca, koji su sigurni i učinkoviti, i odgovaraju najnovijim spoznajama na području prehrane životinja i osiguraju uspješan uzgoj. Nove formulacije i oblik proizvoda su dijelom proizvedeni u kompaniji kao rezultat vlastitog znanja i u skladu sa zahtjevima tržišta, ili djelomično razvijeni u suradnji sa stručnjacima sa sveučilišta i znanstvenih institucija.

Razvojni rad:
Razvoj premiksa, dopunskih krmnih smjesa i proizvoda za poboljšanje zdravlja životinja u prahu (u vodi netopivi prah ili topiv u vodi) i tekući obliki za vlastite potrebe ili za ugovornu proizvodnju.

Proizvodnja tekućih farmaceutskih proizvoda odvija se u čistoj sobi u skladu sa ISO 14644 (farmaceutski "clean room") s kontroliranom temperaturom, vlagom i ventilacijom. Proizvodnja u ovom području nudi savršenu priliku za čišćenje i / ili dezinfekciju, čime se sprječava onečišćenje, kros-kontaminacije i drugi negativni učinci na kvalitetu proizvoda.

RR Grupa: U godini 2010, formirali smo svoj istraživački tim, koji se sastoji od veterinara, zootehničara, agronoma i kemičara.