Raziskave in razvoj

Lek Veterina nenehno razvija nove in zanimive tržne izdelke, ki popolnoma izpolnjujejo zahteve in pričakovanja kupcev, ki so varni in učinkoviti, ustrezajo zadnjim spoznanjem na področju prehrane živali ter zagotavljajo uspešno rejo.

Nove formulacije in oblike izdelkov nastajajo deloma v podjetju kot rezultat lastnega znanja in upoštevanja zahtev s trga, deloma pa se razvijajo v sodelovanju s strokovnjaki iz univerz in znanstvenih inštitucij.

Razvojno delo:

Razvoj premiksov in dopolnilnih krmnih mešanic ter izdelkov za izboljšanje zdravja živali v praškasti (nevodotopni, vodotopni) in tekoči obliki za lastne potrebe ali pogodbeno proizvodnjo.

Proizvodnja tekočih izdelkov poteka v farmacevtskem čistem prostoru v skladu s ISO 14644 ("clean room") z regulirano temperaturo, vlago in ventilacijo. S proizvodnjo v tem prostoru zagotavljamo možnost popolnega čiščenja in/ali dezinfekcije, s čimer preprečujemo kontaminacijo, kros-kontaminacijo in druge  negativne učinke na kvaliteto prizvodov.

RR skupina: V letu 2010 smo registrirali in s tem formalizirali svojo raziskovalno skupino, ki je sestavljena iz veterinarjev, zootehnikov, agronomov in kemikov. 

Pretekli sofinancirani projekti:

KBB (Knowledge for busines in border regions) - 2010 do 2011
Kompetenčni center KC Brin - 2010 do 2013.
Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih (KROP) - 2011 do 2014
Po kreativni poti do praktičnega znanja - 2015