BioRefine 4.0 »Biotehnološka platforma za proizvodnjo naravnih spojin na osnovi biometanola«

V okviru Javnega razpisa za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 (RRI 2) je naše podjetje kot partner konzorcija pridobilo sofinanciranje projekta BioRefine 4.0 »Biotehnološka platforma za proizvodnjo naravnih spojin na osnovi biometanola«.

Osrednji cilj projekta je razvoj in demonstracija tehnologije za biotehnološko proizvodnjo aminokislin, biosintetiziranih iz alternativnih trajnostnih surovinskih virov. Platforma BioRefine vključuje nove industrijske seve, orodja genskega inženiringa, industrijska gojišča in smernice za vodenje industrijskih bioprocesov za za izbrane metilotrofne mikroogranizme (B.methanolicus) ter njihov hiter razvoj z metodami sintezne biologije v smeri ekonomičnega proizvajanja želenih spojin v industrijskem okolju.

Aminokisline predstavljajo enega ključnih prehrambnih in krmnih dodatkov, a so danes večinoma proizvedene iz rastlinskih surovinskih virov, kar zahteva velike površine kvalitetnih kmetijskih površin in velik vložek dela, obenem pa v procesu ekstrakcije iz rastlinskega materiala več energetsko intenzivnih faz, vodo ter dodatne okoljsko sporne kemikalije. Alternativa ekstrakciji so biotehnološki postopki, ki se že uporabljajo za proizvodnjo nekaterih tržno najbolj zanimivih aminokislin, ki pa pri fermentaciji zahtevajo uporabo sladkorjev, škroba, sojine moke in drugih surovin, ki so prav tako pridobljeni iz rastlinskih virov in na ta način konkurirajo prehranski verigi. Študije dokazujejo, da bo zaradi nizke konverzije rastlinskih v živalske beljakovine v prihodnosti čedalje velik izziv predstavljalo ohranjanje ravnotežja med proizvodnjo rastlinskih in živalskih beljakovin ter s tem povezana varnost svetovne preskrbe s hrano.

S projektom rešujemo ta izziv, saj uvajamo povsem nov pristop k proizvodnji aminokislin, ki bodo proizvedene iz alternativnih trajnostnih virov. Klasično biotehnološko proizvodnjo aminokislin, kjer se kot substrati uporabljajo prehranske surovine, bomo nadomestili z novimi bioprocesi, ki ne posegajo v prehransko verigo in pri proizvodnji aminokislin uporabljajo obnovljive surovinske vire, ki so v naravi v izobilju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Delite s prijatelji na: