Bolezni parkljev: Digitalni dermatitis  />

Najverjetneje se je vsak rejec vsaj enkrat srečal s težavami parkljev pri svojih živalih. Bolezni parkljev so ponavadi povezane z različnimi dejavniki. Vzroki so lahko aseptičnega izvora, tj. neustrezna prehrana (acidoza, prevelika vsebnost beljakovin v krmnih obrokih, zdravstveno oporečna krma), bolezni (mastitis, metritis, retencija, ketoza, dislokacija siriščnika), hormonalne spremembe pri telitvi in mehanske preobremenitve parkljev ali pa infekcijskega izvora. Ponavadi se težave s parklji kažejo s šepanjem živali, kar pa ni nujno.

Digitalni dermatitis

Eden izmed pogostih vzrokov za težave s parklji in šepanje goveda, je bolezen digitalni dermatitis, ki se po odkritelju bolezni imenuje tudi Mortelarova bolezen. Bolezen je izjemno nalezljiva, kar pomeni, da, če se vnese v čredo z eno živaljo, se lahko dokaj hitro razširi in prizadene celotno čredo živali. Do bolezni privede več dejavnikov, ki skupaj vodijo do klinične slike bolezni. Patogena bakterija, ki jo najpogosteje povezujejo z to boleznijo je anaerobna bakterija Treponema iz družine Spirochaetaceae, ki se ji navadno pridružijo še sekundarne patogene bakterije Fusobacterium, Dichelobacter, Porphyromonas. Seveda vzrok temu obolenju parkljev ni samo bakterija, ampak skupek več faktorjev, kot so slabe zoohigienske razmere (visok amonijak, ki poškoduje kožo parklja in omogoči vdor bakterije), neustrezna nega parkljev, potrebam živali neprilagojeni krmni obroki, druge bolezni parkljev, stres in biovarnostni ukrepi. Klinično se bolezen kaže s šepanjem, nemirnostjo živali, ki stojijo na konicah parkljev oz. hodijo po prstu parklja. Digitalni dermatitis se najpogosteje pojavlja na zadnjih nogah ter redko na prvih nogah goveda. Značilni so jagodasti čiri, ki so zelo boleči. Živali lahko malo ali močno šepajo, kar je seveda odvisno od obsežnosti bolezenskih sprememb. Bolezen sekundarno povzroča slabše proizvodne parametre pri živalih (slabša ješčnost in konverzija krme, slabša mlečnost, slabši prirast) in posledično ekonomske izgube.

Vnos bolezni v čredo in njen prenos

Rejci največkrat bolezen vnesejo v čredo živali z nakupom goveda, ki je že obolelo za digitalnim dermatitisom, a je bolezen v subklinični fazi, kar pomeni, da kliničnih znakov še ni ali so pa tako neizraziti, da jih izkušena oseba ne more opaziti. Bolezen se znotraj črede prenaša z okuženimi predmeti in med živalmi, saj je visoko nalezljiva. Rejcem svetujemo, da se pred nakupom vedno zelo dobro pozanimajo o zdravstvenem statusu živali, saj pogosto pride do tega, da se spregleda klinične znake živali, živali ne šepajo, kar pa ni potrditev, da žival ni okužena z to boleznijo.
Obvladovanje bolezni je stalen izziv, saj je ta visoko nalezljiva, zelo malo je načinov za njeno kontroliranje in obvladovanje ter končno eliminiranje oz. popolno izločitev iz reje. Ko je bolezen prisotna v reji se je zelo težko znebimo. Seveda je pomembno, da se čimprej ugotovi prisotnost bolezni v čredi in morebitne akutne spremembe/lezije tudi ustrezno oskrbi z ustreznimi preparati. Rejcem svetujemo, da se pri obvladovanju bolezni osredotočijo na:

1. MENEDŽMENT REJE - biovarnostni ukrepi. Rejec naj se dobro pozanima o zdravstvenem statusu živali, ki jo kupuje in črede iz katere ta izhaja, saj bo novo žival vnesel v svojo rejo in v primeru okužene živali z digitalnim dermatitisom, se bo okužba hitro razširila znotraj reje.
2. HIGIENO – pomembno je čisto in suho bivalno okolje ter tretiranje parkljev s podpornimi preparati, kot je izdelek HooFoss
3. PREHRANO - Prehrana igra ključno vlogo v preventivi digitalnega dermatitisa v vseh fazah življenja. Priporoča se vključitev organskih mineralov v prehrano živali, saj so ti lahko pomemben del preventive in strategije kontrole bolezni.

Kot podporo zdravljenju se priporoča uporaba različnih preparatov.

Podpora zdravljenja digitalnega dermatitisa z izdelkom HooFoss

HooFoss je visoko specializiran izdelek za zaščito kože v območju parkljev. Kožo očisti škodljivih sestavin, kot sta gnoj in amonijak, močno suši in poveča oksigenacijo problematičnega področja, zaščiti problematično področje z zaščitno krasto in na koži tvori odporno mineralno plast, ki ščiti kožo več dni. HooFoss doda na problematično področje popolno pokrivno plast aktivnih mineralov. Ko se ta zaščitna plast mineralov formira, se veže na kožo on jo ščiti pred škodljivi vplivi okolja, To olajša koži, da se pozdravi, ne da bi bila izpostavljena škodljivim vplivom okolja.

V galeriji si oglejte kako se bolezen klinično kaže pri kravah in kakšne so spremembe po tretmaju z izdelkom HooFoss.

Pred tretmajem:                                                  Po dveh tednih uporabe - črna krasta:              Po odstranitvi kraste:


 

Delite s prijatelji na: