Kravimin® - Popoln življenjski krog krav in bikov />

Za doseganje optimalnih dohodkov iz prireje mleka je izbira prave mineralno vitaminske mešanice nujna. Vsebnost vitaminov in mineralov v izbrani mešanici mora pokriti vse potrebe krave za dobro prirejo mleka in njeno dolgoživost. 
Kravimini in drugi krmni dodatki za krave iz palete podjetja Lek Veterina d.o.o. so pomemben del uspešne in ekonomične pridelave mleka. Za še boljšo učinkovitost je paleta Kraviminov posodobljena, nekoliko osvežena in izpopolnjena tako, da zares vsebuje vse to, kar živali potrebujejo.


Kravimin® 6000 


Kravimin® 6000 vsebuje vse nujno potrebne vitamine in minerale v količinah zadostnih za dobro mlečnost in dolgoživost vaših krav ter omogoča ekonomsko uspešno prirejo mleka. Kravimin® 6000 je namenjen kravam molznicam, ki so manj obremenjene in v laktaciji dajo do 6.000 litrov mleka. Kravimin® 6000 poskrbi za dobre proizvodne rezultate, kakovostno mleko in dobro delovanje vampa. Prav tako v celoti poskrbi tudi za splošno ugodje in zdravje živali.


Kravimin® 8000


Kravimin® 8000 vsebuje vse nujno potrebne vitamine in minerale v količinah zadostnih za dobro mlečnost in dolgoživost vaših krav ter omogoča ekonomsko uspešno prirejo mleka. Za podporo še boljšemu delovanju vampa Kravimin® 8000 vsebuje tudi žive kvasovke. Kravimin® 8000 je namenjen kravam molznicam, ki so nekoliko bolj obremenjene in v laktaciji dajo do 8.500 litrov mleka. Kravimin® 8000 poskrbi za dobre proizvodne rezultate, kakovostno mleko in dobro delovanje vampa. Prav tako v celoti poskrbi tudi za splošno ugodje in zdravje živali.


Kravimin® 10000


Kravimin® 10000 vsebuje vse nujno potrebne vitamine in minerale za visoko mlečnost in dolgoživost vaših krav ter omogoča učinkovito in zdravo prirejo mleka. Krave z visoko mlečnostjo potrebujejo dodatno oskrbo z biotinom in kelatnimi mikrominerali za zdrave parklje in dodatno oskrbo z niacinom za podporo pri preprečevanju ketoze. Za podporo delovanju vampa Kravimin® 10000 vsebuje tudi žive kvasovke. Kravimin® 10000 je namenjen kravam molznicam, ki so visoko obremenjene in v laktaciji dajo nad 9.000 litrov mleka. Kravimin® 10000 poskrbi za odlične proizvodne rezultate, kakovostno mleko in dobro delovanje vampa Prav tako v celoti poskrbi tudi za splošno ugodje in zdravje živali tudi pod večjimi obremenitvami.
 

Delite s prijatelji na: