Nizozemska vlada opušča sporni ukrep s področja krme

Nizozemska vlada opušča sporni ukrep s področja krme />

Nizozemsko ministrstvo za kmetijstvo se je odločilo opustiti kontroverzni ukrep s področja krme


Predlog nizozemskega Ministrstva za kmetijstvo, ribištvo in kvaliteto prehrane za omejitev dodatka beljakovin v krmnih mešanicah za krave molznice z namenom zmanjšanja izpustov dušika je naletel na močan odpor s strani kmetijskega sektorja.


Maja 2020 je nizozemska kmetijska ministrica, Carola Schouten, napovedala, da namerava začasno omejiti uporabo beljakovin v krmi od 1. septembra do konca leta z namenom zmanjšanja izpustov dušika za 0,2 kilotoni. S tem ukrepom je ministrstvo upalo, da bo uspelo ustvariti prostor za izgradnjo 75.000 novih domov, kar bo tudi povzročilo večjo količino izpustov.


Na koncu se je ministrstvo odločilo opustiti ukrep zaradi nedavnega sušnega obdobja na Nizozemskem.


Raziskovalci z univerze Wagenigen so ugotovili, da je letošnje pomanjkanje padavin povzročilo pomanjkanje sveže pašne trave polne beljakovin po celotni Nizozemski, kar je najpomembnejša sestavina prehrane krav. Učinek ukrepa bi bil tako izničen. Posledično je ministrica Schouten sporočila, da bo opustila uveljavitev ukrepa ministrstva.


Nizozemska pridelava mleka v številkah


Ukrep za krmo je bil eden izmed predlogov zunanjega svetovalnega odbora, kateremu je nizozemsko Ministrstvo za kmetijstvo že lani naložilo iskanje načinov za zmanjšanje dušikovega onesnaženja, po tem, ko je najvišje sodišče v državi določilo, da mora vlada sprejeti ukrepe za zmanjšanje izpustov za dosego podnebnih ciljev.


Na Nizozemskem je 16.260 pridelovalcev mleka, ki imajo skupno 1,6 milijona krav molznic in telet. Skupno se kmetije za pridelovanje mleka raztezajo na 1,1 milijona hektarjih travnikov, kar predstavlja 28 % celotne površine Nizozemske.


Količina mleka, ki ga proizvede povprečna nizozemska krava, se je skozi čas znatno povečala – od 6.000 litrov pred 35-imi leti do 9.000 litrov na leto danes. Povečanje količine mleka posamezne krave je omogočila prilagoditev prehrane krav. V zadnjih letih so nizozemski kmetje povečali količino krmnih koncentratov v prehrani živali. Trenutno krmni koncentrati predstavljajo približno eno četrtino do eno tretjino prehrane krav na Nizozemskem. Preostala krma je sestavljena iz trave, silaže, sena in koruze.


Obvladovanje izpustov dušika


Dušik je na kmetijah, kjer pridelujejo mleko, težje obvladljiv kot količine fosforja, zaradi izpustov plinov in zunanjih dejavnikov, kot so vremenski pogoji, vrste in kakovosti krme, zemlje na kmetiji ter načina pridelave.


V preteklosti je ločevanje živali v sektorju pridelave mleka pripomoglo k zmanjšanju fosfatov, toda za zmanjšanje izpusta dušika bo potrebno ubrati drugačno taktiko. Problem z dušikom ni odvisen le od tega, koliko krav je na kmetiji. Večjo vlogo igra upravljanje kmetije, zato je to bolj kompleksen problem kot zmanjšanje količine fosfatov.

Nasprotovanje vladnemu ukrepu


Nizozemska organizacija za kmetijstvo in vrtnarstvo (LTO) meni, da bi predlagan ukrep negativno vplival na kmete in bi bil sprejet le v prid gradbenega sektorja. LTO je izrazila razočaranje, da vlada in kmetijski sektor nista mogla priti do sporazumne rešitve.


Podobno je Nizozemsko združenja za mlekarstvo (NZO) izpostavilo, da je ukrep bil generičen, brez obzira na okoliščine, specifične za posamezno kmetijo. Menijo, da so za nadaljnjo zaščito kmetij potrebni dolgoročni cilji in predpisi.


Nizozemski sektor za pridelavo mleka je pripravil svoj lasten predlog za zmanjšanje izpustov dušika na kmetijah. Njihov načrt, ki so ga podprle številne organizacije, se osredotoča na skupno porabo beljakovin na kmetiji, s ciljem zmanjšanja za 3 %. Sektor predlaga, da se to zmanjšanje izračuna na podlagi količine beljakovin, s katero so kmetje hranili živali v drugi polovici leta 2018.


Skladno s tem predlogom, bi kmetje živalim še vedno nudili beljakovinsko bogato prehrano, kar bi jim omogočalo prilagajanje krme za občutljivo živino.
Sektor za pridelavo mleka je mnenja, da je to še posebej pomembno za obroke, ki vsebujejo veliko količino koruze, saj je v teh primerih potreben dodatek beljakovinskega koncentrata, kot je sojina moka ali moka oljne ogrščice. V načrtu ministrstva bi ti krmni dodatki lahko bili del mešanic, vendar le, če bi bil delež beljakovin teh mešanic pod vladno določenimi mejami.


Ministrica Schouten je opozorila, da bi bil predlog sektorja neizvedljiv, saj bi morala vsaka kmetija pripraviti individualiziran načrt, ki bi ga ministrstvo moralo pregledati in odobriti, kar bi zahtevalo preveč časa. Posledično je ministrica predlog mlečne industrije zavrnila.


Okoljska ocena predlogov


Po zavrnitvi predloga sektorja za pridelavo mleka, je nizozemski parlament zahteval, naj zadevo pregleda Nizozemska agencija za okoljsko ovrednotenje (PBL). PBL je moral pregledati predlog ministrstva, predlog sektorja in kombinacijo obeh predlogov. 21. avgusta je PBL objavil rezultate ovrednotenja, iz katerih je razvidno, da so ukrepi, ki jih predlagata ministrstvo in sektor, preveč nepredvidljivi. Posledično PBL dvomi v učinkovitost predlaganih ukrepov za zmanjšanje izpustov dušika.


Kaj sledi?


Da bi omogočili nadaljevanje izgradnje hiš in ceste v letošnjem letu, je vlada izrazila željo, da bi uporabili del kvote izpustov dušika preko prostovoljnega odkupa od prašičerejcev.


(Povzeto po Feednavigator.com)
 

Delite s prijatelji na: