Vprašanje:

Ena krava v čredi je imela v juniju močno povečano število somatskih celic (7milijonov). Mleko posameznih četrti vimena je bilo pregledano mikrobiološko pregledano (antibiogram). Vse četrti vimena so bile negativne. Krava je pa drugače bila videti zdrava, količina mleka ji ni v tem mesecu padla. Zanima me vaše mnenje.

Odgovor:

Definicija mastitisa po priporočilu IDF (international dairy federation) je povišano število somatskih celic nad 500.000 in pozitivna bakteriološka analiza mleka iz okužene četrti.
Ampak na žalost diagnostika mastitisa le na podlagi te definicije ni tako enostavna. Mastitis je namreč kompleksna bolezen, ki se lahko kaže z različnimi, bolj ali pa sploh ne vidnimi znamenji, mastitisi se pojavljajo tudi v različnih oblikah (akutni, subakutni, latentni, potem klinični, subklinični...) in včasih se zgodi, da tudi izkušen veterinar ne zna pojasniti zapleta, ki se pojavi pri motnji v sekreciji mleka.

Povišano število SC nam pove, da so prišli bolezenski povzročitelji v vime, organizem pa je proti napadu odgovoril tako, da da so v mleko pričele prihajati velike količine belih krvnih celic, z namenom uničenja povzročitelja - to je vzrok za povišano število somatskih celic, kajti somatske celice so v bistvu bele krvne celice (nekaj pa je tudi odluščenih epitelnih celic). V vašem primeru ste ugotovili povišane SC in vse četrti so bile negativne. Vzrok je lahko ta, da je ob jemanju vzorca mleka ob mesečni kontroli (predvidevam) ravno potekala najaktivnejša obramba proti bolezenskemu povzročitelju v vimenu. Zunanjih znakov na vimenu niste opazili morda zato, ker se v 90% mastitisa pojavlja subklinična oblika: splošno stanje živali in pa vime sta nespremenjena, hkrati je lahko nespremenjeno tudi mleko, njegova količina pa lahko tudi ostane enaka. Do prejema izvidov in odločitvi za bakteriološko analizo pa se je stanje že samo saniralo.
Naj le omenim, da ne gre izključiti tudi napake v laboratoriju, ki je opravljal analize (redko, ko ni druge razlage).

Če vaša krava ne bi bila navzven videti zdrava, bi se verjetno vaš veterinar odločil za nadaljnje postopke oziroma ponovitve testov.

Naj zaključim z izsledki ene manjše raziskave, ki so jo delali v Sloveniji na nekem področju: v 5,6 % odvzetih vzorcev (maja, junija - torej poleti) so ugotovili povišano število somatskih celic, bakteriološka analiza pa je bila, kot v vašem primeru, negativna.