Vprašanje:

Rejec je slišal informacijo, da krmljenje glicerola škodi živalim. Skrbi ga za svoje molznice in je v dvomih glede njegove nadaljnje uporabe v primeru ketoz...

Odgovor:

Na splošno ima glicerol v prehrani živali status varne komponente in je uvrščen na evropski  seznam dovoljenih posamičnih krmil. Kakovost glicerola, ki ga najdemo na trgu, pa lahko zelo variira, odvisno od načina njegove pridelave. T.i. čisti glicerol, ki se proizvaja pod strogo kontroliranimi pogoji s kemijskimi procesi razgradnje maščob za potrebe farmacevtske, prehranske in kozmetične industrije je zagotovo odlične kakovosti. Zanj se zahteva najvišja kvaliteta in 99 ali več odstotna čistost, zaradi česar je popolnoma varen za krmljenje živali. Glicerol, ki nastaja kot stranski produkt pri proizvodnji biodizla iz semen oljne ogrščice pa je res lahko vprašljiv in kritičen za uporabo. Ta vsebuje različne  nečistoče (katalizatorji, soli in metanol), ki zmanjšujejo njegovo vrednost in lahko škodljivo vplivajo na živali, ki jim takšen glicerol krmimo. 

V našem Kraviminu G plus, kjer je večinska komponenta glicerol, se nahaja čist glicerol, ki je popolnoma varen za krmljenje živali.

Delite s prijatelji na: