Priporočila in ukrepi ob pojavu aviarne influence />

Aviarna influenca je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki jo povzročajo virusi influence tipa A. Virusi so razdeljeni v različne podtipe. Pri pticah se lahko okužba z virusom pojavi v dveh oblikah – kot visoko patogena ali kot nizko patogena aviarna influenca.

Za visoko patogeno aviarno influenco je značilna visoka obolevnost in smrtnost. Pri nizko patogeni aivarni influenci se pojavijo blagi klinični znaki in nizka smrtnost, lahko pa bolezen mine tudi neopažena. Za okužbo z virusi AI je dovzetna vsa perutnina, golobi, tekači ter okrasne in prostoživeče ptice.


Do okužbe pri perutnini pride največkrat zaradi stika z okuženimi vodnimi pticami ali drugo okuženo površino, ali preko stika z kontaminiranimi površinami. Prvi klinični znaki se lahko pojavijo že v nekaj urah pa do 14 dni po okužbi. Klinični znaki so zelo različni, prizadet je lahko dihalni, prebavni, reprodukcijski ali živčni sistem. Najbolj očiten znak je visok pogin, tudi do 100 %, ki se lahko pojavi brez predhodnih kliničnih znakov.


Najznačilnejši znaki bolezni so: ravnodušnost, zmanjšana poraba krme in vode, nasršenost perja, zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje in izcedek iz nosnic ter edem podkožja. Opazen je močan padec nesnosti. Iztrebki so tekoči in zeleno ali belo obarvani. Koža na področju glave in nog je cianozna. Pojavijo se tudi živčne motnje (tresenje in zavijanje glave in vratu, krči, nekoordinirano gibanje, živali težko stojijo, so neaktivne, imajo spuščene peruti.


Skrbniki perutnine, kmetje, drugi delavci, prevozniki in prevozna sredstva, s katerimi se prevaža perutnina ali krma z ali na gospodarstvo, so največkrat vzrok širjenja bolezni. Imetniki perutnine morajo biti pozorni na pojav kliničnih znakov bolezni pri perutnini ter dosledno izvajati preventivne in biovarnostne ukrepe.


Biovarnostni ukrepi so:


-    Preprečevanje dostopa prostoživečim pticam (predvsem vodnim) do perutnine – nastanitev perutnine v zaprtih objektih ali v pokritih ograjenih prostorih,
-    preprečevanje dostopa prostoživečim pticam do krme in vode za perutnino,
-    vodna zajetja na prostem, pri tistih vrstah perutnine, kjer je to potrebno zaradi dobrobiti živali se uporabljajo tako, da je preprečen dostop divjim vodnim pticam,
-    omejitve obiskov ljudi v prostorih, kjer je nastanjena perutnina oziroma upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni (namestitev razkuževalnih barier,        uporaba zaščitne obleke in obutve, umivanje in razkuževanje rok),
-    uporaba opreme za enkratno uporabo ali čiščenje in razkuževanje opreme pred uporabo na drugem gospodarstvu s perutnino,
-    imetniki perutnine, ki pri tehnologiji reje uporabljajo izpuste za svoje živali, omejijo dnevni izpust na najkrajši možen čas.


Aviarna influenca spada med posebno nevarne bolezni živali in je obvezno prijavljiva bolezen. Vsak sum ali pojav bolezni je potrebno takoj prijaviti najbližji veterinarski organizaciji ali območnemu uradu Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Delite s prijatelji na: