Projekt inovativnega razvoja alternativnih naravnih antibiotikov - PIRA

Zaradi prepovedi uporabe antibiotikov v prehrani živali, ki je v Evropski uniji začela veljati od leta 2006, in vedno večje osveščenosti porabnikov, se pojavlja zahteva po uporabi naravnih, varnih prehranskih aditivov za doseganje boljših proizvodnih rezultatov. Trend v živalski in humani prehrani v zadnjih letih se je na globalnem trgu vrnil nazaj k dodatkom čim bolj naravnega izvora, kar pripomore k dobrobiti živali in njihovemu zdravju, kot tudi zagotavlja zdrave živalske proizvode. Prepoved uporabe antibiotikov v prehrani živali pa odpira nove možnosti pri odkrivanju metod za stabilizacijo funkcionalnega delovanja črevesja in ohranjanju zdravja živali z naravnimi krmnimi dodatki.

Z novimi znanji, ki jih bomo implementirali v skupino izdelkov v sklopu projekta PIRA, želimo vplivati na splošno zdravstveno stanje živali, z dodanimi naravnimi rastlinskimi izvlečki in drugimi aktivnimi učinkovinami spodbuditi ješčnost in povečati prirast, zmanjšati možnost za prenos bolezni in okužb pri živalih in ljudeh, izboljšati konverzijo krme in zmanjšati ekonomske izgube pri sami reji, uravnavati in vzpostavljati ugodno črevesno mikrofloro in s tem spodbujati delovanje prebavil. Cilj tega projekta je z laboratorijskimi raziskavami in tehnološkimi izpopolnitvami razviti popolne tekoče ali vodotopne krmne dodatke, ki bodo delovali kot stimulatorji ješčnosti in prebave, bodo imeli določeno protimikrobno delovanje, protivnetno in antioksidativno aktivnost ter spodbujali imunski sistem pri živalih. Zaradi boljšega zdravstvenega stanja živali, kot rezultat uporabe alternativnih krmnih dodatkov, se bo zmanjšala uporaba sintetičnih profilaktičnih sredstev. To pa bo imelo tudi velik okoljski vpliv, saj se veliko sintetičnih antibiotikov uporabljenih pri živalih z njihovimi izločki ponovno vnese v okolje, kjer onesnažujejo kmetijske obdelovalne površine in podtalnico.

PIRA

Odobren raziskovalno-razvojni projekt PIRA, ki traja od 9.9.2016 do 8.9.2018, v celoti ustreza prednostnim ciljem področja Naravni in tradicionalni viri za prihodnost, prav tako pa v celoti ustreza tudi fokusnemu področju Trajnostne pridelave in predelave prehranskih produktov v funkcionalna živila in Tehnologije za trajnostno in rastlinsko živinorejsko proizvodnjo. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«. Ministrstvo po izvedenem "Javnem razpisu za spodbude raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9) upravičencu dodeljuje nepovratna sredstva za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije "Projekt inovativnega razvoja alternativnih naravni antibiotikov (PIRA)" v višini 275.213,00 EUR.

Delite s prijatelji na: