Skupina izdelkov z osnovno aktivno učinkovino zeolit - »Vet Zeo«

Trendi prehrane živali se nenehno spreminjajo, vendar pa imajo vsi zastavljene enake cilje. In ti so iskati alternativne aktivne učinkovine, ki pozitivno vplivajo na fiziološke procese znotraj prebavil živali, izboljšujejo resorbcijske in hranilne vrednosti krme ter hkrati prispevajo k dobremu zdravstvenemu stanju živali.

Ena izmed teh aktivnih učinkovin je tudi zeolit. Dokazani učinki iz znanstvenih raziskav, ki so podprti z rezultati testiranja, so tudi v našem podjetju vzbudili zanimanje ter nas spodbudili k razvoju izboljšane skupine produktov, katerim skupni imenovalec bo ravno zeolit. Prav zaradi vseh pozitivnih lastnosti, ki se napovedujejo ob tej sestavini v povezavi s krmnimi produkti, smo se odločili za razvojni projekt. V sklopu razvojnega projekta Vet Zeo želimo razviti metodo trajnostno naravnane reje s skupino izdelkov za dodatek h krmi živali, ki bodo osnovali popolnoma novi koncept poznavanja dosedanje reje živali, vplivali na dobrobit živali in okolja, v katerem živijo, skrbeli ter izboljševali splošno zdravstveno stanje živali, zagotavljali varno krmo ter izkazali skrb za naravo in okolje z eliminacijo smrdečih ter dražečih plinov.
 V živinoreji so zeoliti vsesplošno uporabni. Zagotavljajo suho krmo in preprečujejo izgube hranilnih vrednosti, omogočajo boljše mešanje različnih vrst krme zaradi velike zmožnosti koagulacije, preprečujejo, da bi se v krmi začela razmnoževati plesen in mikotoskini. Nase vežejo bioamine, toksine, metabolite ter selektivno absorbirajo amoniak, ki se v manjši količini sprošča v okolje. Znižujejo dejavnike tveganja za nastanek acidoze, saj uravnavajo pH vrednosti, povečujejo produkcijo reje in pozitivno vplivajo na kvaliteto mesa. Podpirajo rast živali, krepijo imunski sistem ter tako izboljšujejo splošno zdravstveno stanje živali.
Namen razvoja rabe sintetičnega zeolita, kar je cilj prijavljenega projekta, je prispevati h kvalitetni živalski krmi in krmnim dodatkom ter se usmeriti k izboljšanim, živalim in okolju bolj prijaznih, učinkovitih ter ekološko trajnostno naravnanih načinov krmljenja. Razvojni projekt tako prispeva k ohranjanju in obnavljanju ekosistemov najprej tako, da so raznolike biološke aktivnosti zeolita v obliki varovalne krme nujne za trajnostno rejo, za zdravje in vitalnost živine in s tem regenerativne tudi za zdravje človeka.

Odobren raziskovalno-razvojni projekt Vet Zeo, ki traja od 6.12.2018 do 5.12.2020, v celoti ustreza prednostnim ciljem področja Naravni in tradicionalni viri za prihodnost, prav tako pa v celoti ustreza tudi fokusnemu področju Trajnostne pridelave in predelave prehranskih produktov v funkcionalna živila in Tehnologije za trajnostno in rastlinsko živinorejsko proizvodnjo. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«.

Delite s prijatelji na: