Strupene rastline za govedo />

Rastlin ne uvrščamo samodejno med strupene in nestrupene. V splošnem so rastline strupene le, če se zaužijejo v dovolj velikih količinah, nekatere pa so lahko celo odlična krma, če se ne zauživajo v prevelikih količinah. Nekaj vrst pa je močno strupenih, če so zaužite v majhnih količinah ali celo, če se jih živali dotaknejo. Nekatere rastline lahko s sušenjem postanejo nestrupene, druge pa ohranijo strupenost in s tem povzročajo težave pri spravilu za pridelavo sena.

V nadaljevanju predstavljamo najpogostejše strupene rastline pri nas:

1.    Jesenski podlesek

Rastišče: Vlažni, ekstenzivni travniki in pašniki – pogosto naravovarstvena območja, kjer je predpisana pozna košnja.
Znaki zastrupitve pri govedu: padec mlečnosti, apetita, ustavi se prežvekovanje, kolike, pogin zaradi paralize dihalnega centra.

2.    Zlatice

Rastišče: Vlažni travniki, travniki s 3 – 4 košnjami na leto.
Znaki zastrupitve: Ob dotiku – alergije, kožna vnetja. Ob zaužitju – vnetje prebavil, kolike, driske, poškodbe ledvic (kri v urinu).
Posušena ali silirana rastlina ni več strupena.

3.    Grinti


Rastišče: Pretežno suha in apnenčasta tla, slabi pašniki, gozdni robovi.
Znaki zastrupitve: Padec mlečnosti, zavračanje krme, tršata dlaka, hujšanje, krvava driska.

4.    Bela čmerika

Rastišče: Apnenčasta tla, vlažna in humusna tla, v alpskem in predalpskem svetu.
Znaki zastrupitve: Slinjenje, krvava driska, zlatenica, slaboten pulz, padec krvnega pritiska in telesne temperature. Živali oslepijo in poginejo v hudih krčih zaradi paralize dihalnega centra.

5.    Cipresasti mleček

Rastišče: Ekstenzivni travniki in pašniki – sušni in pusti z malo hranil.
Znaki zastrupitve: Ob stiku s kožo povzroča dermatitise. Ob zaužitju v večjih količinah povzročajo bruhanje, krče, drisko.
Toksičnost se zmanjša s sušenjem.

6.    Močvirska preslica

Rastišče: Mokri travniki, ekstenzivni travniki.
Znaki zastrupitve: Padec mlečnosti, nižja telesna temperatura, driska.

7.    Orlova praprot

Rastišče: Suhi, kisli travniki, visokogorski izčrpani pašniki in obronki gozdov.
Znaki zastrupitve: Po 2 – 3 mesecih krmljenja nastopi anemija, hujšanje, padec mlečnosti, kri v urinu. Pri akutni zastrupitvi (če je v obroku več kot 30 % orlove praproti) huda driska, krvavitve iz oči in nosu, slinjenje, sopenje, smrt v 1 – 3 dneh.
S sušenjem in siliranjem se toksičnost zmanjša.

8.    Volčja češnja

Rastišče: Uspeva zlasti na obronkih gozdov.
Znaki zastrupitve: Težko dihanje, šibkost, paraliza.
S sušenjem se toksičnost ne zmanjša.

Ukrepi za zmanjšanje verjetnosti zastrupitve živine

- Lačnih živali se nikoli ne sme zadrževati ali voditi skozi območja, na katerih je znano, da so strupene rastline.
- Po potrebi je živalim treba hraniti zadostne količine beljakovin in energije. Pomanjkanje lahko povzroči, da živina zaužije bolj strupene rastline. Izogibati se je treba tudi pomanjkanju fosforja ali vitamina A, ki povzroči povečan apetit in posledično lahko živali zaužijejo večjo količino strupenih rastlin.
- Živalim mora biti na voljo zadostna količina vode, da ne bi zaradi žeje jedle večje količine strupenih rastlin.
- Živali se ne sme naglo premikati po območju, kjer so prisotne strupene rastline. Živali, ki se jih ne priganja, se pasejo na različnih vrstah rastlin in je manj verjetno,    da bodo uživale strupene rastline v toksičnih količinah.
- Upravljanje paše
- Pozorni morate biti na ustrezno število glav živine. Če pride zaradi prevelikega števila do pomanjkanja prednostne krme, živina poišče drugo rastlinje, ki je lahko      strupeno. To je še posebej problematično pri zelo intenzivnih pašnih sistemih.
- Ko so na drugih pašnikih strupene rastline, lahko uporabljamo nekaj pašnikov, ki so povsem varni. Za ustvarjanje takšnih pašnikov bodo morda potrebne metode      obvladovanja strupenih rastlin.
- Množična zastrupitev živine se večinoma pojavlja na območjih, kjer so se živali prisiljene hraniti s strupenim rastlinjem, ker ni drugih možnosti. Z različnimi         rastlinskimi vrstami na pašnikih lahko živali preidejo na druge trave in se tako izognejo visoki ravni toksinov.

Delite s prijatelji na: