Zdravi do upokojitve />

V okviru javnega razpisa Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih je naše podjetje, skupaj s podjetjem ROKO d.o.o., pridobilo sofinanciranje za uvedbo praks, ki bodo starejšim zaposlenim omogočila lažje opravljanje dela do upokojitve.

V razvitih družbah se zmanjšujeta stopnji rodnosti in smrtnosti, kar pomeni, da se življenjska doba viša, kar vodi do večjega števila starejših zaposlenih, ki jim je potrebno prilagajati delo in delovna mesta. Ker bo po statističnih podatkih v Sloveniji čez pet let vsak četrti zaposleni starejši od 55 let, je pomembno, da se delodajalci zavedajo pomena, kakovosti in predanosti starejših zaposlenih, ter jih v skladu s tem tudi obravnavajo. Vlaganja  delodajalcev v varstvo pri delu in prilagajanje delovnih mest potrebam starejših lahko prispevata k daljši delovni aktivnosti in manjšemu obsegu odsotnosti z dela.

Namen projekta je spodbujanje podaljševanja delovnega življenja, ustvarjanje delovnih pogojev, ki bodo omogočali delavcem, da bodo delali dlje ter zniževanje števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža.

Oba projektna partnerja bosta uvedla aktivnosti za zaposlene na delovnih mestih z dolgotrajnim sedečim delom, dolgotrajnim delom za računalnikom ali dolgotrajno vožnjo avtomobila. Pri uvajanju ukrepov bosta projektna partnerja medsebojno sodelovala, si izmenjevala opažanja in primerjala učinke uvedenih ukrepov na zaposlene.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


 

Delite s prijatelji na: