Živali in covid-19 />

Kaj morate vedeti:


- Točnega vira trenutnega izbruha koronavirusne bolezni 2019 ne poznamo, vendar vemo, da je izviral iz živali, najverjetneje netopirja.
- Trenutno ni nobenih dokazov, ki bi potrjevali, da igrajo živali pomembno vlogo pri širjenju virusa, ki povzroča covid-19.
- Glede na omejene informacije, ki so trenutno dostopne, je možnost širjenja covida-19 iz živali na ljudi majhna.
- Za boljše razumevanje, če in kako covid-19 vpliva na različne živali, je potrebnih več raziskav.
- Virus še spoznavamo, vendar je možno, da se v nekaterih situacijah virus lahko prenese z ljudi na živali.


Koronavirusi so velika družina virusov. Nekateri koronavirusi povzročajo pri ljudeh bolezni podobne prehladu, drugi pa povzročajo bolezni pri določenih živalih, npr. govedu, kamelah in netopirjih. Nekateri koronavirusi, kot so npr. mačji in pasji, lahko okužijo le živali, ljudi pa ne.


Tveganje za širjenje virusa, ki povzroča covid-19, iz živali na ljudi


Nekateri koronavirusi, ki povzročajo bolezni pri živalih, se lahko prenesejo na ljudi in se nato širijo med ljudmi, vendar je to redko. To se je zgodilo z virusom, ki je povzročil trenutni izbruh covida-19, kjer je virus najverjetneje izviral iz netopirjev. Zelo verjetno pa je, da je bil pri prenosu SARS-CoV-2 iz netopirjev na človeka vključen (neznan) vmesni gostitelj. Prvi poročani primeri okužb so bili povezani s tržnico živih živali, vendar se virus sedaj širi med ljudmi.
Virus, ki povzroča covid-19, se med ljudmi večinoma širi preko kapljic, ki se izločajo pri kašljanju, kihanju in govorjenju. Nedavne študije kažejo, da tudi ljudje, ki so okuženi, vendar nimajo simptomov, najverjetneje igrajo pomembno vlogo pri širjenju covida-19. Trenutno ni nobenih dokazov, da imajo živali pomembno vlogo pri širjenju virusa, ki povzroča covid-19. Glede na omejene informacije, ki so trenutno na voljo, je možnost širjenja covida-19 iz živali na ljudi majhna. Za boljše razumevanje, če in kako covid-19 vpliva na različne živali, je potrebnih več raziskav.


Tveganje za širjenje virusa, ki povzroča covid-19, iz ljudi na živali


Marsikaj o virusu še zmeraj ne vemo, vendar se zdi, da se v nekaterih situacijah virus lahko prenese iz ljudi na živali, še posebej, če so te v tesnem stiku z osebo, obolelo s covid-19.


Živali, ki se lahko okužijo z virusom, ki povzroča covid-19


Vemo, da se lahko mačke, psi in nekatere druge vrste živali okužijo s SARS-CoV-2, virusom, ki povzroča covid-19, vendar ne vemo še, če je to možno pri vseh živalih. Po celem svetu so poročali o primerih okuženih živali.


- Manjše število domačih mačk in psov se je okužilo z virusom v različnih državah. Večina teh ljubljenčkov je zbolela po stiku z osebo, obolelo za covidom-19.
- Nekaj levov in tigrov iz živalskega parka v New Yorku je bilo pozitivnih na testiranju za SARS-CoV-2, po tem, ko so kazali znake obolelosti dihal. Javnozdravstveni organi menijo, da so se te velike mačke okužile po tem, ko so bile v stiku z zaposlenim v živalskem vrtu, ki je bil okužen s SARS-CoV-2. Vse živali so popolnoma okrevale.
- SARS-CoV-2 je bil nedavno odkrit pri norkah (obvodnih živalih, podobnih kunam) na večjem številu farm na Nizozemskem. Norke so imele težave z dihanjem in prebavnim traktom; povečalo se je tudi število smrti živali. Ker so nekateri zaposleni na teh farmah imeli simptome covida-19, je verjetno, da so bili okuženi delavci vir okužbe za norke. Na nekaterih farmah so tudi mačke razvile protitelesa proti virusu, kar pomeni, da so bile na določeni točki izpostavljene virusu. Oblasti na Nizozemskem raziskujejo povezavo med zdravjem ljudi in živali ter okoljem na teh farmah.


Center za nadzor bolezni in javne oblasti za zdravje ljudi in živali v nekaterih ameriških državah aktivno nadzorujejo SARS-CoV-2 pri hišnih ljubljenčkih, vključno z mačkami, psi in drugimi manjšimi sesalci, ki so bili v stiku z osebami, obolelimi s covidom-19. Te živali testirajo na okužbe s SARS-CoV-2 ter ugotavljajo, če so razvili protitelesa proti temu virusu. To se raziskuje z namenom boljšega razumevanja, kako poteka okužba s SARS-CoV-2 pri hišnih ljubljenčkih ter kakšno vlogo imajo ti pri širjenju virusa. 


Raziskave na živalih in covid-19


Raziskav o SARS-CoV-2 pri živalih ni veliko, vendar so v teku študije, ki bi nam pomagale bolje razumeti, kako lahko ta virus vpliva na različne živali. Nedavne študije kažejo, da se lahko kune, mačke in zlati hrčki eksperimentalno okužijo z virusom ter širijo okužbo na druge živali iste vrste v nadzorovanem okolju laboratorija. 


- Več študij je raziskovalo okužbe nečloveških primatov kot model za človeško okužbo. Vrste rezus, javanski makak, grivet in navadna marmozetka se lahko      okužijo  s SARS-CoV-2 in zbolijo v nadzorovanem okolju laboratorija.
- Miši, prašiči, piščanci in race se glede na rezultate študij ne okužijo in ne prenašajo okužbe.
- Podatki ene izmed študij kažejo, da se psi lahko okužijo, vendar ne prenesejo okužbe tako preprosto na druge pse kot mačke in kune, ki zlahka okužijo živali iste      vrste.


Te študije so bile izvedene na majhnem številu živali in ne dokazujejo, da lahko živali prenesejo okužbo na ljudi. Da bi bolje razumeli, če in kako lahko covid-19 vpliva na različne živali, bo potrebno izvesti več študij.


Povzeto po (CDC) Center for Disease Control.
 

Delite s prijatelji na: