Zmanjšana uporaba antibiotikov pri živalih />

Deseto letno poročilo Evropskega nadzora rabe protimikrobnih zdravil v veterini (ESVAC) je pokazalo, da se je uporaba protimikrobnih zdravil v Evropi pri rejnih živalih zmanjšala za 34,6 % med letoma 2011 in 2018.


Projekt ESVAC je septembra 2009 uvedla Evropska agencija za zdravila (EMA) na zahtevo Evropske komisije, da pripravi usklajen pristop za zbiranje in sporočanje podatkov držav članic EU o porabi protimikrobnih zdravil pri živalih.


Podatki kažejo, da je prodaja antibiotikov za rejne živali v Evropi padla z 107 mg na populacijsko korekcijsko enoto v letu 2017 na 103,2 mg/PKE v 2018.


Poročilo ESVAC je pokazalo tudi na padajoči trend najpomembnejših antibiotikov, tretjo in četrto generacijo cefalosporinov, fluorokinolonov in kolistina.


Protimikrobna zdravila so dragocena zdravila za zdravljenje nalezljivih bolezni. Slaba stran uporabe teh zdravil pa je tveganje, da povzročitelji bolezni razvijejo mehanizme za obrambo pred zdravili, zaradi česar je zdravilo manj učinkovito ter možnost, da zdravilo ostane v tkivih in ga nato zaužijemo ljudje. Za ohranjanje učinkovitosti protimikrobnih sredstev moramo uporabljati najboljše prakse za preprečevanje bolezni pri živalih.

Delite s prijatelji na: