Nasveti, zanimivosti, novice s področja reje in zdravja živali

Da bi bil stres zaradi vročine čim manjši

Kar se krav tiče, se že veliko rejcev zaveda pomena vročinskega stresa za svoje živali in v poletnem obdobju že prenekateri izvajajo ukrepe, s katerimi kravam pomagajo prebroditi vročino. Tako ne le izboljšajo dobrobit svojih živali, pač pa si zagotavljajo tudi boljše proizvodne rezultate. Z naraščanjem dnevnih temperatur se namreč slabšajo proizvodni rezultati molznic in s tem nastaja ekonomska škoda. Preberi

Prehranske rešitve ob vročinskem stresu

Med poletnimi vročinami so krave molznice pogosto izpostavljene vročinskemu stresu. Ta se kaže s poslabšanje prireje: zmanjša se količina proizvedenega mleka in njegova kakovost je slabša, v večji meri se pojavljajo reprodukcijske težave ter nekatere infekcijske in presnovne bolezni. Še posebej so prizadete krave z večjo mlečnostjo in tiste v sredini laktacije. Izrazito obremenilen vročinski stres lahko vodi tudi do smrti živali zaradi pregrevanja. Preberi

NEGATIVNI vpliv vročine na REPRODUKCIJO

Ključen vzrok slabe plodnosti je enostavno povedano pregrevanje živali. V obdobju visokih temperatur se zaradi motenj v odvajanju toplote telesna temperatura živali dvigne nad normalno (hipertermija), kar pa pomembno vpliva na fiziološko dogajanje v celotnem organizmu in negativno vpliva na plodnost. Preberi

Beljakovine v mleku

Glavni dejavniki, ki vplivajo na količino beljakovin v mleku ter možnosti povečanja  deleža beljakovin v mleku s pravilno prehrano Preberi

Vzroki za drisko v času odstavitve pujskov

Za optimalno proizvodnost je nujno potreben optimalno delujoč prebavni trakt V času odstavitve se rejci prašičev neizogibno srečujejo s težavami kot so neješčnost, slabi prirasti ter prebavne motnje, ki se kažejo s pojavom manj ali bolj resne diareje ter pogini pujskov. Glavni dejavnik za pojav slabe proizvodnosti in zdravstvenih težav se skriva v atrofiji črevesnih resic, ki se pojavi v obdobju odstavitve zaradi hkratnega delovanja več dejavnikov, katere navajamo v prispevku. Preberi

Fresta Gel: rezultati poskusa na pujskih

Na prašičerejsko usmerjeni kmetiji v območju Pomurja smo v sodelovanju s KGZ Murska Sobota opravili poskus učinkovitosti Fresta® Gela.  Preberi