Nasveti, zanimivosti, novice s področja reje in zdravja živali

Ocena gibanja živali v čredah krav molznic

Sistematično ocenjevanje gibanja v čredah krav molznic lahko pomaga rejcu pri izboljšanju stanja gibal v čredi. Brez sistematičnega spremljanja stanja v čredi imajo rejci pogosto slabo sliko o tem, kaj se v njej dogaja. Preberi

Kako obrok po odstavitvi vpliva na driske pri pujskih

Odstavitev pujskov povzroči veliko spremembo v prehrani. Iz vsaj 16-dnevnih obrokov tople tekočine s 30 % beljakovin, 35 % maščob in 25 % laktoze pujski preidejo na obrok trdne krme z nizko vsebnostjo maščob, laktoze, proteinov in z visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov. Preberi

Ocenjevanje telesne kondicije krav molznic

Ocenjevanje telesne kondicije je enostaven, poceni in dovolj zanesljiv način ovrednotenja prehranskega statusa krav molznic, ki ima bistven vpliv na zdravje živali, reprodukcijske motnje, mlečnost in ekonomičnost reje. Trenutna kondicija živali in spremembe kondicije med laktacijo in presušitvijo so nam v veliko pomoč pri odločitvah o vodenju prehrane, reprodukcije in zdravja črede ter posamezne živali. Preberi

Projekt inovativnega razvoja alternativnih naravnih antibiotikov - PIRA

Zaradi prepovedi uporabe antibiotikov v prehrani živali, ki je v Evropski uniji začela veljati od leta 2006, in vedno večje osveščenosti porabnikov, se pojavlja zahteva po uporabi naravnih, varnih prehranskih aditivov za doseganje boljših proizvodnih rezultatov. Preberi

Procesni vavčer 2016/2017

Namen Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17) je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,……). Preberi