Nasveti, zanimivosti, novice s področja reje in zdravja živali

Oskrba z rudninskimi snovmi vpliva na mlečnost krav

Gospodarnost prireje mleka je odvisna od mlečnosti krav, sestave mleka ter plodnosti in zdravstvenega stanja živali v čredi. Ustrezna oskrba molznic z rudninskimi snovmi je le eden in pogosto tudi najcenejši ukrep, s katerim lahko neposredno vplivamo na vse omenjene dejavnike in tako izboljšamo ekonomiko reje. Danes se namreč ve za vsako posamezno rudnino, kakšna je njena funkcija in kakšni so znaki pomanjkanja na posameznem področju (reprodukcija, mlečnost, prirast). Preberi

Dodatna oskrba z antioksidanti zniža število SC v mleku

Mastitis je bolezen, ki rejcem krav molznic ustvarja veliko preglavic. Poleg reprodukcijskih motenj in šepanja spada v trojico najpogostejših motenj, ki se pojavljajo v čredi in s tem prinaša velike izpade dohodka. Ker je pojav bolezni v tesni povezavi s samo tehnologijo reje, higieno hleva in molže ter nenazadnje tudi prehrano, lahko s samo preventivo bistveno vplivamo na znižano pojavnost bolezni v čredi in izboljšano ekonomiko reje. Preberi

Šepava krava proizvede manj mleka od zdrave

Šepanje predstavlja tretji največji zdravstveni problem v hlevu krav molznic, takoj za reprodukcijskimi motnjami in mastitisom. Povezano je lahko z velikimi ekonomskimi izgubami, kar rejcu prinaša dodaten finančni zalogaj v že tako za kmetijstvo neugodnih časih. Preberi

Ocena gibanja živali v čredah krav molznic

Sistematično ocenjevanje gibanja v čredah krav molznic lahko pomaga rejcu pri izboljšanju stanja gibal v čredi. Brez sistematičnega spremljanja stanja v čredi imajo rejci pogosto slabo sliko o tem, kaj se v njej dogaja. Preberi

Kako obrok po odstavitvi vpliva na driske pri pujskih

Odstavitev pujskov povzroči veliko spremembo v prehrani. Iz vsaj 16-dnevnih obrokov tople tekočine s 30 % beljakovin, 35 % maščob in 25 % laktoze pujski preidejo na obrok trdne krme z nizko vsebnostjo maščob, laktoze, proteinov in z visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov. Preberi

Ocenjevanje telesne kondicije krav molznic

Ocenjevanje telesne kondicije je enostaven, poceni in dovolj zanesljiv način ovrednotenja prehranskega statusa krav molznic, ki ima bistven vpliv na zdravje živali, reprodukcijske motnje, mlečnost in ekonomičnost reje. Trenutna kondicija živali in spremembe kondicije med laktacijo in presušitvijo so nam v veliko pomoč pri odločitvah o vodenju prehrane, reprodukcije in zdravja črede ter posamezne živali. Preberi