Nasveti, zanimivosti, novice s področja reje in zdravja živali

Zakaj in kdaj je najbolje uporabiti Kravimin G plus?

Za klinično ketozo oboli okoli 4 odstotke vseh krav molznic. Še veliko pogostejše, a pogosto neopažene so subklinične ketoze. Preberi

FRESTA GEL za pujske

Prašiči se tekom celotnega obdobja vzreje srečujejo s številnimi stresnimi situacijami, kakor so npr. odstavljanje, dolgi prevozi in cepljenja. Stres za organizem pomeni grožnjo in sprožijo se mehanizmi, ki privedejo do sprememb v ravnotežju življenjsko pomembnih procesov. V omenjenih situacijah prašiči pojedo premalo krme in spijejo premalo vode kot ju v tistem trenutki potrebujejo, kar se v končni fazi odrazi v poslabšani proizvodnosti. Preberi

Pozitivni učinki uporabe pivskega kvasa

Pozitivni učinki uporabe kvasovk se pri različnih vrstah živali kažejo na naslednje načine: Preberi

Vloga vitamina A in beta karotena v reprodukciji krav molznic

Vitamin A je že dolgo poznan kot esencialna hranilna snov v prehrani domačih živali s številnimi pomembnimi funkcijami. Da vpliva na dober vid, je poznano že iz stare ljudske modrosti – jej korenček, da boš dobro videl. Preberi

Najpomembnejši mikotoksini in z njimi povzročene mikotoksikoze

Mikotoksini so škodljivi presnovki plesni, ki povzročajo mikotoksikoze. To so zdravstvene motnje pri živalih in ljudeh, ki jih povzroča zauživanje krme, kontaminirane z mikotoksini. Plesni, ki proizvajajo mikotoksine, so na splošno prisotne povsod v naravi. V stik s krmo pridejo  na samem polju, med prevozom in sušenjem ali skladiščenjem. Preberi

Oskrba z rudninskimi snovmi vpliva na mlečnost krav

Gospodarnost prireje mleka je odvisna od mlečnosti krav, sestave mleka ter plodnosti in zdravstvenega stanja živali v čredi. Ustrezna oskrba molznic z rudninskimi snovmi je le eden in pogosto tudi najcenejši ukrep, s katerim lahko neposredno vplivamo na vse omenjene dejavnike in tako izboljšamo ekonomiko reje. Danes se namreč ve za vsako posamezno rudnino, kakšna je njena funkcija in kakšni so znaki pomanjkanja na posameznem področju (reprodukcija, mlečnost, prirast). Preberi