Nasveti, zanimivosti, novice s področja reje in zdravja živali

Vloga vitamina A in beta karotena v reprodukciji krav molznic

Vitamin A je že dolgo poznan kot esencialna hranilna snov v prehrani domačih živali s številnimi pomembnimi funkcijami. Da vpliva na dober vid, je poznano že iz stare ljudske modrosti – jej korenček, da boš dobro videl. Preberi

Najpomembnejši mikotoksini in z njimi povzročene mikotoksikoze

Mikotoksini so škodljivi presnovki plesni, ki povzročajo mikotoksikoze. To so zdravstvene motnje pri živalih in ljudeh, ki jih povzroča zauživanje krme, kontaminirane z mikotoksini. Plesni, ki proizvajajo mikotoksine, so na splošno prisotne povsod v naravi. V stik s krmo pridejo  na samem polju, med prevozom in sušenjem ali skladiščenjem. Preberi

Oskrba z rudninskimi snovmi vpliva na mlečnost krav

Gospodarnost prireje mleka je odvisna od mlečnosti krav, sestave mleka ter plodnosti in zdravstvenega stanja živali v čredi. Ustrezna oskrba molznic z rudninskimi snovmi je le eden in pogosto tudi najcenejši ukrep, s katerim lahko neposredno vplivamo na vse omenjene dejavnike in tako izboljšamo ekonomiko reje. Danes se namreč ve za vsako posamezno rudnino, kakšna je njena funkcija in kakšni so znaki pomanjkanja na posameznem področju (reprodukcija, mlečnost, prirast). Preberi

Dodatna oskrba z antioksidanti zniža število SC v mleku

Mastitis je bolezen, ki rejcem krav molznic ustvarja veliko preglavic. Poleg reprodukcijskih motenj in šepanja spada v trojico najpogostejših motenj, ki se pojavljajo v čredi in s tem prinaša velike izpade dohodka. Ker je pojav bolezni v tesni povezavi s samo tehnologijo reje, higieno hleva in molže ter nenazadnje tudi prehrano, lahko s samo preventivo bistveno vplivamo na znižano pojavnost bolezni v čredi in izboljšano ekonomiko reje. Preberi

Šepava krava proizvede manj mleka od zdrave

Šepanje predstavlja tretji največji zdravstveni problem v hlevu krav molznic, takoj za reprodukcijskimi motnjami in mastitisom. Povezano je lahko z velikimi ekonomskimi izgubami, kar rejcu prinaša dodaten finančni zalogaj v že tako za kmetijstvo neugodnih časih. Preberi

Ocena gibanja živali v čredah krav molznic

Sistematično ocenjevanje gibanja v čredah krav molznic lahko pomaga rejcu pri izboljšanju stanja gibal v čredi. Brez sistematičnega spremljanja stanja v čredi imajo rejci pogosto slabo sliko o tem, kaj se v njej dogaja. Preberi